Avaleht

<< <  Lehekülg 1/62  &gt; &gt;&gt;

15.09.2017
MTÜ Hiiukala kuulutab välja konkursi täiskohaga tegevjuhi ametikoha täitmiseks ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks

Tegevjuhi põhiülesanneteks on: Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegias ette nähtud tegevuste koordineerimine, projektitaotluste vastuvõtu ja hindamise korraldamine, taotlejate 
nõustamine, büroo igapäevatöö ja asjaajamise korraldamine, kodulehe haldamine, ühingu koosolekute ning muude ürituste korraldamine, koosolekute protokollimine, tööga seotud koolitustel ja infopäevadel osalemine, koostööprojektide algatamine ning läbiviimine.

Hea kandidaat : on kesk-, keskeri või kõrgharidusega; valdab eesti ja inglise keelt; on arvutiga sinasõber, omab autojuhilube; on hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega ning algatusvõimeline; talub pinget, orienteerub seadusandluses ja omab valmisolekut käia töölähetustel.

Kasuks tuleb: varasem töökogemus Euroopa Liidu fondidega ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt pooolt pakume: konkurentsivõimelist palka, vastutusrikast ja vaheldust pakkuvat tööd, enesetäiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg hiljemalt 6. novembril 2017. a.

CV koos motivatsioonikirjaga saata e-postile info@hiiukala.org hiljemalt 29. septembriks 2017. a.
28.08.2017

MTÜ Hiiukala büroo on suletud seoses õppereisiga Islandile vahemikus 30. august kuni 6. september. Kiiretes küsimustes kontakteeruda juhatuse esimehe Heino Kalmusega 5240768.

01.08.2017
MTÜ Hiiukala tegevjuht on puhkusel 2.-25. augustini ning MTÜ Hiiukala kontor on sel ajal suletud. Kontakti saab võtta e-posti või kiiremate asjade puhul telefonitsi.
20.06.2017

EMKF koostööprojekti "Toit nähtavaks läbi ürituste" raames korraldab Hiidlaste koostöökogu väikese toidulaada, kus pakutakse kohalikku toodangu kalast, lihast kuni limonaadideni.

01.06.2017

11. mail toimunud üldkoosolekul valiti juhatuse liikmeteks tagasi senised juhatuse liikmed Ants Saarnak, Indrek Kääramees, Marko Pruul ning Heino Kalmus. Jaanus Valgu asemele, kes ei soovinud enam uuesti kandideerida, valiti uueks juhatuse liikmeks Siim Rätsep. 

2016. aasta jaanuaris valiti kolmeks aastaks juhatusse Ilmi Aksli ning 2015. aasta detsembris Meelis Potari.

Juhatuse koosseis peab järgima määrusega kehtestatud huvirühmade nõuet, kus ükski huvirühm ei tohi ületada 49%. Ühingusisese kokkuleppe kohaselt järgitakse ühtlasi ka erinevate piirkondade esindatust.