Avaleht

<< <  Lehekülg 1/97  &gt; &gt;&gt;

23.02.2021

Peetripäeva 22. veebruari südaööl lõppenud 2021. aasta ainukesse taotlusvooru esitati 24 projektitaotlust kokku 620 000 eurole. Kokku oli taotlusvoorus vahendeid 560 000 eurot, mis tähendab taotlusvooru üldist täituvust 111%.

Enim taotlusi esitati majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuunda - üheksa projektitaotlusega taotletakse 108 000 eurot. Meetme täituvuseks on 94,5% ja keskmiseks taotletava toetuse suuruseks on 12 000 eurot. 

Rahaliselt mahukaimasse, kalasadamate tegevussuunda esitati kuus projektitaotlust kokku 371 000 eurole. Kuna vahendeid on meetmes vaid 230 000, siis tegi see meetme täituvuseks 161%. Keskmine projektitaotlus selles tegevussuunas on 62 000 eurot. 

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi tegevussuunda laekus seitse projektitaotlust kokku 62 000 eurole. Meetme täituvuseks kujunes 76% ja keskmine projektitaotluse suurus on 8 800 eurot. 

Ühe taotlusega jäid nii kala väärindamise tegevusuund kui kalaliigi eksperimentaalse asustamise tegevussuund. Seevastu kui viimases laekus taotlus pea kogu saadaoleva meetme mahus ehk 78 200 euro ulatuses, siis kala väärindamise tegevussuuna taotlus summas 1 400 eurot täitis meetme mahust vaid 2,5%. 

01.02.2021

MTÜ Hiiukala kutsub sündmuste korraldamise kogemusega ettevõtteid ja ühinguid esitama pakkumust Tuulekala festivali korraldamiseks 29. mail 2021. aastal Orjaku sadamas.

Pakkumusi ootame  23. veebruarini 2021 kirjalikult e-posti teel info@hiiukala.org .

Pakkumus peab vastama tehnilisele kirjeldusele (.pdf). Pakkumuse lahutamatuks osaks on pakkumuse maksumuse vorm (.doc) 

Tuulekala festival on osa koostööprojektist, mida rahastatakse EMKF vahenditest. 

Lisainfo telefonil 5694 1855 või info@hiiukala.org. Varasemate aastate festivalide ülevaate leiab kodulehelt http://www.hiiukala.org/index.php?page=tuulekala-festival

12.01.2021

Kalanduspiirkonna toetuste infopäeval tutvustatakse toetuste taotlemist EMKF meetmest 3.3, mida kureerib MTÜ Hiiukala. Toetust saab taotleda kala töötlemiseks, tegevuste mitmekesistamiseks, kalasadamate uuendamiseks, koelmualade taastamiseks ning sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandiga seotud projektideks. Taotlusvoor toimub 9.-22. veebruar 2021.

Infopäeval tutvustatakse abikõlbulikke kulusid, nõudeid taotlejatele, esitatavaid dokumente ja taotluste esitamise ja menetlemise protsessi.

Infopäev toimub Kärdla kinosaalis ning soovituslik on kanda maski.

Infopäeva ettekande leiad pärast infopäeva toimumist siit.

10.12.2020

MTÜ Hiiukala kuulutab välja 2021. aasta taotlusvooru. Taotlusi võetakse vastu  luuvalupäevast kuni peetripäevani (9. kuni 22. veebruar). Avatud on kõik tegevussuunad. Toetusvahendid jagunevad alljärgnevalt:

  1. Kala väärindamine ja turustamine 55 652.87 eurot (toetus kalandussektori mikroettevõtjale 60%)
  2. Majandustegevuse mitmekesistamine 114 385.25 eurot (toetus kalandussektori mikroettevõtjale 70%, teistele kalandus-merendustegevusteks 50%)
  3. Kalasadamate uuendamine 230 051.73 eurot (toetus kalandussektori MTÜ-le 80%, omavalitsusele 100%)
  4. Koelmualade taastamine või kalaliigi asustamine 78 202.99 eurot (toetus MTÜ-le või omavalitsusele 100%)
  5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 81 680.47 eurot (toetus kalandussektori MTÜ-le ja omavalitsusele 90%, teistele 50%)

Taotlusi võetakse vastu digitaalselt E-PRIA keskkonnas. Taotlemise aluseks oleva arengustrateegia ning lisainfot taotlemise kohta leiab kodulehelt ning saab küsida kirjutades info@hiiukala.org või helistades 5694 1855. Toetuse taotlemise infopäev toimub reedel 15. jaanuaril kell 17.00 Kärdla kultuurikeskuse kinosaalis Rookopli 18. 

16.11.2020

Püügivahendi parendamise toetuse meede toetab:

  • rannapüügil sellise ülisuure molekulmassiga polüetüleenkiust valmistatud kalakotiga mõrra kasutusele võtmist, mille suu on varustatud selekteeriva paneeliga ja mis aitab püügivahendit kaitsta hüljeste tekitatud kahjustuste vastu ning takistab hülge sisenemist püügivahendisse;
  • hülgepeleti kasutuselevõtmist mõrra ja kastmõrraga püügil.

Toetust antakse kuni 80% toetatava tegevuse abikõlbulikust maksumusest.