Avaleht

<< <  Lehekülg 1/58  &gt; &gt;&gt;

19.05.2016

Berku Eritööd OÜ

29.04.2016

Hiiukala koostöös Ühendusega Kodukant Hiiumaa korraldavad infopäeva kaluritele ja väikelaevajuhtidele kolmapäeval 11. mail Kärdlas Tuuru majas

PÄEVAKAVA:

11.15 Eelinfo Kalandus- ja Merendusfondi taotlusvoorudest ja meetmetest 2016. aastal - Tuuli Tammla MTÜ Hiiukala

11.45 Väikelaevajuhtide veeohutus - Tõnis Teidla ja Vahur Pihlamägi Politsei- ja Piirivalveamet

13.15  Kalandusega seonduvate andmete esitamine - jõustunud ja jõustuvad muudatused - Ain Soome Maaeluministeerium

14.15 Piruka- ja kohvipaus

14.45 Kalapüügieeskirja muudatused - Liivika Näks Keskkonnaministeerium

 

29.04.2016

MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub kolmapäeval 10. mail kell 18 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas

Päevakorras:

1. MTÜ Hiiukala põhikirja muutmine - vt ettepanekut siit

2. 2015. aastaaruande tutvustamine - tutvu aastaaruandega siin

3. Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine

4. MTÜ Hiiukala 2015. aastaaruande kinnitamine

5. Muud küsimused

Kõigi liikmete osalemine vajalik. Vajadusel võimalik volitada. Volikirja näidis

13.04.2016

Vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud rakenduskavale on 2016. aasta taotlusvoor planeeritud avada 29. augustist kuni 10. septembrini.

Avatakse viis tegevussuunda:

 • Kala väärindamine ja turustamine
 • Mitmekesistamine
 • Kalasadamate uuendamine
 • Kudealade loomine ja taastamine
 • Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand

Voor kuulutatakse välja vähemalt 20 tööpäeva enne selle avamist, ühtlasi teatakse ka taotlemise infopäeva toimumisaeg ja -koht.

Meetme määrus

Toetuse määrad ja taotlejad

Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 

EMKF objektide tähistamine

06.04.2016

Algas registreerumine Tuulekala trollingule 2016. Kõik trollingut puudutav info ning registreerumisleht on kättesaadav siit: http://hiiukala.org/index.php?page=tuulekala-trolling

15.02.2016

Keskkonnaministeerium korraldatab teabepäeva "Kalapüügieeskirja kavandatavad muudatused" esmaspäeval, 22. veebruaril algusega kell 11.00 Haapsalus, Kiltsi tee 10 (Keskkonnaameti nõupidamistesaalis).

Õigusaktide muudatusi tutvustavad Keskkonna- ja Maaeluministeeriumi esindajad, arutelus on oodatud osalema kalurkond ja Keskkonnainspektsioon. 

Ajakava

 • 11.00    Kalapüügieeskirja kavandatavad muudatused (Liivika Näks – Keskkonnaministeerium)

                     Arutelu

 • 14.00    Energiapaus
 • 14.30    Muudatused püügiandmete esitamise ja püügipäevikute täitmise korras

                    (Ain Soome – Maaeluministeerium)

                    Arutelu

 • 15.30    Täiendavate kalakaitsemeetmete rakendamine Matsalu
  siselahes 2017. a (Redik Eschbaum – Mereinstituut,  Jarko Jaadla – Keskkonnaministeerium)

 Teabepäev on osalejatele tasuta. Registreerumine kuni 18.02.2016 kell 12.00 e-aadressil ave.menets@ut.ee  või telefonil 517 5003.

22.12.2015
Hiiumaa kalanduspiirkonnas planeeritakse rakendada kõiki "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" meetme tegevussuundi: