Avaleht

<< <  Lehekülg 1/61  &gt; &gt;&gt;

20.06.2017

EMKF koostööprojekti "Toit nähtavaks läbi ürituste" raames korraldab Hiidlaste koostöökogu väikese toidulaada, kus pakutakse kohalikku toodangu kalast, lihast kuni limonaadideni.

01.06.2017

11. mail toimunud üldkoosolekul valiti juhatuse liikmeteks tagasi senised juhatuse liikmed Ants Saarnak, Indrek Kääramees, Marko Pruul ning Heino Kalmus. Jaanus Valgu asemele, kes ei soovinud enam uuesti kandideerida, valiti uueks juhatuse liikmeks Siim Rätsep. 

2016. aasta jaanuaris valiti kolmeks aastaks juhatusse Ilmi Aksli ning 2015. aasta detsembris Meelis Potari.

Juhatuse koosseis peab järgima määrusega kehtestatud huvirühmade nõuet, kus ükski huvirühm ei tohi ületada 49%. Ühingusisese kokkuleppe kohaselt järgitakse ühtlasi ka erinevate piirkondade esindatust.

10.04.2017

MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub neljapäeval 11. mail kell 18.

Päevakorras:

1. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine

2. 2017. aasta rakenduskava muutmine (eelnõu .pdf fail 40,2 kB)

3. 2016. aasta majandusaasta aruande tutvustamine (aruanne .pdf fail 97,4 kB)

4. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine

5. 2016. aaasta majandusaasta aruande kinnitamine

6. Juhatuse liikmete valimine

7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Kõigi liikmete osalemine on oluline.  Vajadusel on võimalik volitada. 

02.04.2017
Kalanduse teabekeskus koostöös Eesti Maaülikooli Avatud ülikooli ning Veterinaar- ja Toiduametiga korraldab teisipäeval, 9. mail algusega kell 9.15 Kassari puhkekeskuses koolituse „Toiduhügieen kalatoodete käitlejale. Toiduseaduse sätted".

Koolituse sihtrühmaks on Hiiumaa kalanduspiirkonnas kalakäitlemisega (kalatoitude valmistamisega) isiklikus majapidamises tegelevad või kalatoodete käitlemist alustavad rannakalurid ja kalandusettevõtjad. Parima koolitustulemuse tagamiseks oodatakse osalema kuni 35 huvilist.

Eesmärk: tutvustada toiduseaduse sätteid ja olulisemaid muudatusi, toiduhügieeni nõudeid ning kalakäitlemise riskihindamise tegureid (HACCP) vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Koolituse lõpus sooritatakse test, mille läbinuile väljastatakse Eesti Maaülikooli tunnistus.

Lektorid:
Tiina Hiis, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna loomse toidu büroo juhataja
Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist
Ave Raie, Veterinaar- ja Toiduameti turukorralduse büroo peaspetsialist
Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna lektor

AJAKAVA
9.15-9.30 Osalejate saabumine ja registreerumine. Tervituskohv
9.30-11.00 Toiduhügieen kalatoodete käitlejale Katrin Laikoja
11.00-11.15 Energia- ja sirutuspaus
11.15-13.00 Toiduhügieen kalatoodete käitlejale. Omandatud teadmiste testimine, koolitustunnistuste väljastamine Katrin Laikoja
13.00-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Kala käitlemise erinevad võimalused. Tarbijate teavitamine. Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus Tiina Hiis, Ave Raie
15.15-15.30 Energia- ja sirutuspaus
15.30-17.00 Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühisest korraldusest. Toidualase teabe esitamise nõuded Tiiu Rand, Ave Raie

REGISTREERUMINE on avatud kuni 02.05.2017 kell 12.00 või kuni 35 osaleja registreerumiseni MTÜ Hiiukala aadressil info@hiiukala.org. Registreerumiseks edastada koolitusel osaleja nimi, ettevõte ning isikukood. Isikukood on vajalik toiduhügieeni koolitustunnistuse väljastamiseks. Koolitus on registreerunuile tasuta.

Korraldus on toetatud "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava" meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" vahenditest
27.03.2017

Esmaspäeval 27. märtsil sulgunud taotlusvooru laekus nelja meetmesse kokku 34 taotlust kogusummas 840 500 eurot. Ainukese meetmena jäi koelmualade taastamine ilma ühegi taotluseta.

Kala väärindamise ja turustamise meetmesse laekus 5 taotlust 79 000 eurole. Kalasadamate uuendamise meetmesse laekus 6 taotlust 311 000 eurole ning viiendasse, sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi meetmesse laekus 4 taotlust 113 000 eurole. Enim taotlusi tuli ootuspäraselt mitmekesistamise meetmesse - kokku 19 kogusummas 337 000 eurot. 

11-liikmeline hindamiskomisjon koguneb projekte hindama aprilli lõpul või mai algul.