Avaleht

<< <  Lehekülg 1/60  &gt; &gt;&gt;

14.03.2017
Kalanduse teabekeskus koostöös Eesti Maaülikooli Avatud ülikooli ning Veterinaar- ja Toiduametiga korraldab teisipäeval, 9. mail algusega kell 9.15 Kassari puhkekeskuses koolituse „Toiduhügieen kalatoodete käitlejale. Toiduseaduse sätted".

Koolituse sihtrühmaks on Hiiumaa kalanduspiirkonnas kalakäitlemisega (kalatoitude valmistamisega) isiklikus majapidamises tegelevad või kalatoodete käitlemist alustavad rannakalurid ja kalandusettevõtjad. Parima koolitustulemuse tagamiseks oodatakse osalema kuni 35 huvilist.

Eesmärk: tutvustada toiduseaduse sätteid ja olulisemaid muudatusi, toiduhügieeni nõudeid ning kalakäitlemise riskihindamise tegureid (HACCP) vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Koolituse lõpus sooritatakse test, mille läbinuile väljastatakse Eesti Maaülikooli tunnistus.

Lektorid:
Tiina Hiis, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna loomse toidu büroo juhataja
Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist
Ave Raie, Veterinaar- ja Toiduameti turukorralduse büroo peaspetsialist
Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna lektor

AJAKAVA
9.15-9.30 Osalejate saabumine ja registreerumine. Tervituskohv
9.30-11.00 Toiduhügieen kalatoodete käitlejale Katrin Laikoja
11.00-11.15 Energia- ja sirutuspaus
11.15-13.00 Toiduhügieen kalatoodete käitlejale. Omandatud teadmiste testimine, koolitustunnistuste väljastamine Katrin Laikoja
13.00-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Kala käitlemise erinevad võimalused. Tarbijate teavitamine. Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus Tiina Hiis, Ave Raie
15.15-15.30 Energia- ja sirutuspaus
15.30-17.00 Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühisest korraldusest. Toidualase teabe esitamise nõuded Tiiu Rand, Ave Raie

REGISTREERUMINE on avatud kuni 02.05.2017 kell 12.00 või kuni 35 osaleja registreerumiseni MTÜ Hiiukala aadressil info@hiiukala.org. Registreerumiseks edastada koolitusel osaleja nimi, ettevõte ning isikukood. Isikukood on vajalik toiduhügieeni koolitustunnistuse väljastamiseks. Koolitus on registreerunuile tasuta.

Korraldus on toetatud "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava" meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" vahenditest
10.03.2017

MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub neljapäeval 11. mail kell 18.

Päevakorras:

1. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine

2. 2017. aasta rakenduskava muutmine

3. 2016. aasta majandusaasta aruande tutvustamine

4. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine

5. 2016. aaasta majandusaasta aruande kinnitamine

6. Juhatuse liikmete valimine

Kõigi liikmete osalemine on oluline.  Vajadusel on võimalik volitada. 

10.03.2017

Alates 31. märtsist saavad kaluri kalapüügiluba omavad rannapüügilaevade omanikud taotleda PRIAst Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 toetust rannapüügilaeva energiatõhususe parendamiseks.

Eesmärgiks on vähendada kalalaevade tekitatavat mõju kliimamuutusele - selleks toetatakse investeeringuid kalalaevade varustusse ja seadmetesse, mis vähendaksid saasteainete või kasvuhoonegaaside heiteid ja suurendaksid kalalaevade energiatõhusust. Toetuste eelarve 2017. aastaks on  200 000 eurot. Toetusega hüvitatakse kuni 30% taotleja abikõlblikest kulutustest.

Kes ja kuidas saab toetust

Ühe taotlusega võib taotleda toetust ühe rannapüügilaeva mootori asendamiseks või ajakohastamiseks. Taotluse võib esitada taotleja omandis olevate kõikide rannapüügilaevade  mootori asendamiseks või ajakohastamiseks. See tähendab, et taotluste arvu ei piirata.

Toetust antakse programmiperioodil 2014-2020 ühe rannapüügilaeva kohta ühel korral ning tingimusel, et rannapüügilaeva ajakohastamise tulemusena ei suurene laeva mootori võimsus.

08.02.2017
Hiiukala ilmutas eile esimest korda uudiskirja, millest loodetavasti kujuneb traditsioon. Uudiskirja saab lugeda siit
07.02.2017

Alates 1. märtsist saab taotleda vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva kandmist kalalaevade riikliku registri segmenti 4S2

Maaeluminister allkirjastas 31. jaanuaril määruse „Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord “.

Määrus jõustub 1. märtsil, et andavõimalikele huvilistele dokumentide ettevalmistamiseks piisavalt aega. Taotlusi kalalaeva kandmiseks kalalaevade riikliku registri segmenti 4S2 (Läänemeri, alla 12 meetri) vaba püügivõimsuse arvelt võetakse vastu alates 1. märtsist.

Määrusekohaselt rahuldatakse Maaeluministeeriumini varem jõudnud nõuetekohane taotlus. Erinevalt varasematest taotlusvoorudest on seekordne taotlusvoor tähtajatu, ehk siis taotlusi menetletakse jooksvalt ja positiivse vastuse saavad taotlused, mis vastavad nõuetele. Taotlusi saab rahuldada seni kuni segmendis 4S2 on piisavalt vaba püügivõimsust mootorivõimsuse osas.

02.01.2017

2017. aasta I taotlusvooru võetakse projektitaotlusi vastu 14.  kuni 27. märtsini. Avatud on kõik Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunad. Taotlusvooru infopäev toimub reedel 3. märtsil kell 16.00 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas.

Rakenduskava-järgne tegevussuundade maht jaotub alljärgnevalt:

 

2017 maht EUR

2016 jäägid EUR kokku EUR
Kalatoodete väärindamine või turustamine 98 716,46  599,64 99 316,10
Majandustegevuse mitmekesistamine 211 535,28  38 367,64  249 902,92
Kalasadamate uuendamine 211 535,28 20 819,13 232 354,41
Koelmualade loomine või taastamine 56 409,41 1 409,00 57 818,41
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 126 921,15 73 989,20 200 910,35
  705 117,58   135 184,61 840 302,19

2017. aasta I taotlusvooru jääkide korral võib Hiiukala juhatus jooksvalt otsustada ka II taotlusvooru korraldamise oktoobris.