Avaleht

<< <  Lehekülg 1/89  &gt; &gt;&gt;

04.07.2018
 
Rannakaluri kutsetunnistus annab õiguse töötada kutselise kalurina. Kalurikutse nõue tuleneb kalapüügiseadusest, mille sätte alusel võib kaluri kalapüügiloale kanda ainult sellise kaluri nime, kellel on rannakalur, tase 4 kutse kutseseaduse tähenduses.
 
Kutse taotlemise dokumente on võimalik esitada kuni 23. juulini Eesti Kalurite Liidu aadressile rannakalurikutse@hotmail.com.
Grupi täitumisel toimub kutseeksam 29. septembril. Eksami asukoht täpsustatakse ja sellest teatatakse taotlejatele täiendavalt.
 
Lisateavet rannakaluri kutse taotlemiseks leiate veebilehelt http://kalurikutse.ee/.
 
Rannakalur, tase 4 kutsestandardi nõuete alusel on välja töötatud täienduskoolituse õppekava, mille järgi korraldab kutseeksami eelseid täienduskoolitusi Hiiumaa ametikool.
Ametikooli korraldatav rannakaluri täienduskoolitus on väga kasulik ettevalmistus kutse taotlemiseks, sest valdkonna õigusaktide nõuetega kursisolek ja nende järgimine rannakalanduses on väga oluline.

Koolituste kohta saab täpsemat teavet Hiiumaa ametikooli täiendusõppe juhilt Jane Üksikult (koolitused[at]hak.edu.ee, 5690 7746) või jälgides ametikooli koolituskalendrit (https://hak.edu.ee/et/koolituskalender).


Mart Undrest
Eesti Kalurite Liit

Kristina Ruhno
rannakalurikutse@hotmail.com
5394 7066

http://kalurikutse.ee/

28.06.2018

2018. aasta II taotlusvooru võetakse projektitaotlusi vastu 20. septembrist kuni 3. oktoobrini Hiiukala büroos Vabrikuväljak 1.

Avatud on neli Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunda. Kalasadamate uuendamise tegevussuuna järgmine taotlusvoor avaneb 2019 aasta kevadel.

Rakenduskava-järgne tegevussuundade maht jaotub alljärgnevalt:

 

2018 maht EUR*

2018 I taotlusvoor EUR**

2018 II taotlusvoor EUR

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

97 674,01

14 739,64

82 934,37

Majandustegevuse mitmekesistamine

187 533,50

62 094,94

125 438,56

Koelmualade loomine või taastamine

102 191,55

0

102 191,55

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

187 898,65

102 466,16

85 432,49

 

575 297,71

179 300,74

395 996,97

*koos 2017 aasta jäägiga

**summad täpsustuvad peale PRIA otsuse teatavaks saamist

Taotlusvooru infopäeva toimumise ajast anname teada augustis.

 

27.04.2018

Kolmapäeval, 30. mail 2018 kell 17.30 toimub MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK Tuuru majas Vabrikuväljak 1

Päevakorras:

  1. Kalasadamate tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine. Taotluste kokkuvõte
  2. Muud küsimused

Teemasid puudutavad materjalid kodulehel hiiukala.org. Kõigi liikmete osalemine on oluline!  Vajadusel  on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikiri

                              

09.04.2018

28. aprillil 2018 toimub teist korda üle-eestiline avatud kalasadamate päev.

Üle-eestilisel avatud kalasadamate päeval saab tutvuda sadamatega nii väljast- kui ka seestpoolt. Kalasadamates saab maitsta kohalikku kalatoitu, osta kaasa värsket kala ja kalatooteid ning võtta osa kogupereüritusest.

Igal sadamal on oma programm ja tegevust on tervele perele. Sadamates on kohal kalateadlased ja kalakokad; kohapeal saab osaleda käsitöötubades ja käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutavad paadisõidud ja pillimehed ning lastele toimuvad kalaõpitoad ja õngekoolitused.

Päeva korraldavad Maaeluministeerium ja Kalanduse Teabekeskus. 

Avatud sadamate programmid (vasakul menüüs Hiiumaal klõpsates näed Salinõmme Roograhu ja Tärkma sadama kavasid).