Avaleht

apr 19, 2011

Hiiu Leht: Uus külmhoone toob letile oma kala


Reedel avatud Kõrgessaare uue külmhoone sisustanud kalurid lubavad jahutusse mahtuva 20 tonni kala suunata esmajoones Hiiumaa poodidesse.

Seitset Hiiumaa kutselist kalurit ühendav MTÜ Kõrgessaare Külmhoone sai valmis pool aastat kestnud ehituse, millega muudeti üks Kõrgessaare sadama hoonetest kaasaegseks külmhooneks.

MTÜ juhatuse liige Imre Kivi rääkis, et ettevõtmise mõte on koguda Hiiumaa kala kokku ning suunata see tarbijatele. "Meiega on rääkimas käinud nii Selver kui tarbijate ühistu - nad on väga huvitatud, et hakkaks siit kala saama," ütles Kivi. Suvel on plaanis värsket kala müüa ka külmhoones. "Siis, kui hakkab üle jääma, tekib ka võimalus hakata välja viima, aga enne ikka kohalikele," lisas Kivi.

Nüüd jääb vaid saak merest välja püüda ja jahutusse panna. Reedel ehtis kala ainult pidulauda, külmhoone ise oli veel tühi.


Kala saab jahutada ja külmutada

Uude hoonesse on sisustatud ruumid kala vastu võtmiseks, jahutamiseks, külmutamiseks ja kiirkülmutamiseks, lisaks on seade jää valmistamiseks. Külmkambrisse,

mille temperatuuri annab kruttida -20 kraadini, mahub 20 tonni saaki, kiirkülma lisaks umbes kaks tonni. "See kiirkülm, kui oli tühi, siis -30 kraadi läks 15 minutiga sisse " rääkis Kivi nhkiisppf» ia avas kiirkülma kambri ukse. Lähemal seisjad võdistasid õlgu: uksest hoovas pluss-kraadidesjahutusruumi jäist õhku. Kivi lisas, et kaks tonni kala saavutab kiirkülmas temperatuuri -35 kraadi 17 tunniga.

"Arvasime, et sellest [kogusest] esialgu piisab, kuna kala ei ole ka praegu teada olevalt väga palju," rääkis Kivi. "Aga tulevad paremad ajad; loodame, et kala on rohkem, siis saab juurde ka võib-olla kunagi ehitada," ütles Kivi ja avas jutu ilmestamiseks ukse jahutusruumi tagaseinas, kust paistis hoone renoveerimata osa Sinna on võimalus laieneda.

Hoiustamisvõimalused kõigile kaluritele

Hoones saavad oma saaki hoiustada kõik Hiiumaa kutselised kalurid. "Arvestasime kogu Hiiumaa vajadusega," kinnitas Kivi. "Meie lihtsalt hakkame seda edasi müüma."

Seda, mida hoiustada peaks leiduma - saarel on praegu väljastatud ligi 150 püügiluba ja mullu püüdsid kutselised kalurid Hiiumaa vetest umbes 95 tonni kala.

"Eks siin on olnud turus-tusprobleemid ka, et isegi kui püüad rohkem, siis ej olnud seda kuhugi panna," ütles MTÜ Hiiukala tegevjuht Tuuli Tammla.

"[Külmhoonesse mahtuv] 20 tonni on juba piisav kogus, et saab ka autoga vedada külma kala," rääkis Kivi. Autot kala laiali vedamiseks MTÜ-1 praegu ei ole, aga Kivi sõnul on see tulevikuplaanina mõttes.

Hoone omaniku OÜ Best Holding juhataja Priit Post rõõmustas, et uus külmhoone toob sadamasse elu. "Et kalamehed saavad siia oma kala panna, see on kõige tähtsam. Siis tuleb kalureid siia ja tuleb inimesi, kes tahavad kala osta," ütles Post, kes arendab Kõrgessaare sadamat. "Eks minu eesmärk ongi, et siia tuleks inimesi: siis tuleb elu ja sadam elab."

Liina Siniveer

Hiiu Leht 19.04.2011

OÜ Best Holding rentis ruumid MTÜ-le Kõrgessaare Külmhoone 15 aastaks.

Hoones asusid varem suit-sukapid ja ruumid toodangu jahutamiseks. "Kui me hakkasime ehitama, siis olid siin veel vanast järgi suitsuahjud. Need me lammutasime kõik välja," rääkis Kivi.

Tulevikus on kaluritel plaanis hakata kala väärindama - suitsutama, soolama ja kuivatama. "Võib-olla juba järgmisel aastal," ütles Kivi. Ruumi ettevõtmise laiendamiseks ja väiketööstuse rajamiseks on samas hoones.

Raha 1,43 mln krooni said mehed hoone sisustamiseks Euroopa kalafondi meetmest 4.1: kalanduspiirkondade säästev areng. Omaosalus 20 protsenti finantseeriti MTÜ liikmete poolt ja laenuga. Praegu ootavad kalamehed PRIA vastust taotlusele, millega tahetakse osta veel seadmeid, nagu arvuteid ja külmhoonekärusid.

Teenuste lisainfot leiab veebilehelt kylmhoone.onepagefree.com