Avaleht

okt 10, 2008

Hiiu Leht: MTÜ Hiiukala esimene miljon


Kevadel Euroopa Liidu kalanduspiirkondade säästva arengu toetuste ehk nn kala Leaderi kasutamiseks asutatud MTÜ Hiiukala, mis ühendab saare rannakalureid, sai oma esimese toetuse 1,12 miljonit krooni.

“Üle 900 000 krooni taotlesime ja saime isegi rohkem, kui küsisime,“ oli toetusprojekti koostanud SA Tuuru MTÜde konsultant Aivi Telvik kolmapäevase uudisega ülirahul. Otsuse rahaeralduse kohta tegi PRIA hindamiskomisjon, mis hindas tema koostatud projekti 21 punktiga 25 võimalikust.

Rahul oli ka Hiiukala juhatuse esimees Imre Kivi, kuid tema sõnul seisab suur töö alles ees: “See on n-ö stardiraha, millega palkame projektijuhi, raamatupidaja, loome kontori ja hakkame koostama strateegiat, kuhu oleks kõige otstarbekam kasutada tulevasi suurtoetusi.“ MTÜ Hiiukala projektijuhiks saab Tuuli Tammla.

EL eelarveperioodi lõpuni jagatakse nn kala Leaderist igal aastal Hiiu saare kalanduse arendamiseks üle 8 miljoni krooni.

Harda Roosna

Hiiu Leht 10.10.2008