Avaleht

mrts 18, 2010

Räime- ja kilutoodete arenguvõimaluste uuringut tutvustav seminar 25. märtsil Tallinnas


Mõned kuud tagasi valmis uuringu lõpparuanne 1,5 aastat kestnud Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) poolt teostatud kilu- ja räimetoodete arenguvõimaluste kohta. Kahel korral on uuringu erinevaid etappe tutvustatud ka kalandusnõukogus.


Kilu ja räim on neid väheseid kalaliike, mille osas maailmaturul pakkumine ületab nõudlust ja Eestil tuleb konkureerida eksportturgudel paljude toorainepakkujatega. Seetõttu soovitakse uuringuga saada vastust küsimusele, mis suunas ja kuidas oleks võimalik kaasa aidata kilu- ja räime töötlemise sektori jätkusuutlikule arengule.

Uuringu spetsiifilised eesmärgid olid kilu ja räime terviklik analüüs, positsioneerimine võrreldes teiste kalaliikidega, erinevate pakendamisviiside ja sobivate töötlemisliinide väljaselgitamine, tooraine kättesaadavuse ning selle mõju töötlemisele ja turukäitumise analüüsimine, samuti kilu ja räime kvaliteedi parendusuuringute ning konkurentsivõimelisemate kalatoodete tasuvusuuringute teostamine.

Uuringu üksikasjalikumaks tutvustamiseks korraldab TFTAK 25. märtsil seminari, mis leiab aset TFTAKi ruumides aadressil Akadeemia tee 15B.  Uuringu erinevate etappide vaheraportitega saab tutvuda kodulehel http://www.agri.ee/uuringud-3

Ootame aktiivset osavõttu kalatöötlemisettevõtete tehnoloogide ja tootearendajate poolt. Seminari päevakavasse mahub ka mõni sõnavõtt lisaks. Osavõtust teada anda hiljemalt 18. märtsiks.


Registreerumiseks kontakteeruda Maarja Purikuga telefonil 6256 223 või e-maili aadressil maarja.purik@agri.ee.

PÄEVAKAVA

10:00 Registreerumine
10:15 Kalandustoodete turutrendid, räime ja kilu toitude ja toodete tootearendus, Loreida Timberg
11:15 TFTAKi esitlus, Urmas Sannik
11:30 TFTAKi labori külastus
12:15 Lõuna
13:30 Räime ja kilu toiteväärtuse muutus püügihooaja lõikes ning konkurentsieelis võrreldes teiste kalaliikidega, Loreida Timberg
14:00 Räime ja kilu sensoorsed omadused, Kadri Koppel
14:30 Räime ja kilu tooraine, töötlemise ja pakendamise olulised pöördepunktid, Loreida Timberg
15:00 Kommentaarid kalapüüdjatelt ja kalakäitlejatelt, Diskussioon