Avaleht

apr 11, 2014

Infopäev kutselistele kaluritele reedel 11. aprillil


MTÜ Hiiukala korraldab koos MTÜ Eesti Väikesadamate liiduga infopäeva kutselistele kaluritele.

Infopäev toimub reedel 11. aprillil Kärdlas Tuuru majas (Vabrikuväljak 1)

PÄEVAKAVA

Algus kell 12.30

• Sissejuhatus, seadusandlusest üldiselt, sadamate rahastuvõimalused järgmisel perioodil. Jaak Reinmets EVSL juhatuse esimees

• Kalapüügiseaduse ja kalapüügieeskirja muudatustest. Liivika Näks Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonnast

Kohvipaus kell 14.00-14.30

• Kutselise kalapüügi lubade andmine, kalapüügiga seonduvate andmete esitamine ja kalalaevaregister. Gunnar Lambing Põllumajandus-ministeeriumi kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo juhataja

• Enamlevinud eksimused kutselisel kalapüügil. Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakond

Orienteeruv lõpp kell 16.00