Avaleht

okt 21, 2016

Hiiukala üldkoosolek 23. novembril kell 18


MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub 23. novembril 2016 kell 18.00 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas

Päevakorras:
  • Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
  • Üle 60 000-eurose toetussummaga projektide rahastamise kinnitamine (3 taotlust, mida tutvustatakse üldkoosolekul kuna on tegemist asutusesisese teabega)
  • Juhatuse liikmete tasude määramine 2017. aastaks.
  • Jooksvad küsimused
Kõigi liikmete osalemine on oluline.  Vajadusel on võimalik volitada. Volikirja näidis (.rtf)