Avaleht

jaan 1, 2017

Muutus püügipäeviku täitmise kord


1. jaanuarist 2017 muutus rannapüügipäevikute täitmise kord. 

Täpsustati püügipäeviku täitmist kalade püügijärgsel hoidmisel sumbas. Kalade asetamisel sumpa märgitakse lossimiskoha nime asemele "sump" koos sumba asukoha koordinaatidega, näidates ära sumpa asetatud kalakogused liikide kaupa. 

Samuti muudeti püügivahentide numeratsioone ning nakkevõrkudega püügil tuleb püügipäeviku täitmisel märkida püügivahendid alljärgnevalt:

 20 – nakkevõrk silmasuurusega kuni 69 mm;
 21 – nakkevõrk silmasuurusega 70–89 mm;
 22 – nakkevõrk silmasuurusega 90–149 mm;
 23 – nakkevõrk silmasuurusega üle 150 mm.