Avaleht

veebr 7, 2017

1. märtsil avatakse kalalaevaregistri 4S2 taotlusvoor


Alates 1. märtsist saab taotleda vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva kandmist kalalaevade riikliku registri segmenti 4S2

Maaeluminister allkirjastas 31. jaanuaril määruse „Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord “.

Määrus jõustub 1. märtsil, et andavõimalikele huvilistele dokumentide ettevalmistamiseks piisavalt aega. Taotlusi kalalaeva kandmiseks kalalaevade riikliku registri segmenti 4S2 (Läänemeri, alla 12 meetri) vaba püügivõimsuse arvelt võetakse vastu alates 1. märtsist.

Määrusekohaselt rahuldatakse Maaeluministeeriumini varem jõudnud nõuetekohane taotlus. Erinevalt varasematest taotlusvoorudest on seekordne taotlusvoor tähtajatu, ehk siis taotlusi menetletakse jooksvalt ja positiivse vastuse saavad taotlused, mis vastavad nõuetele. Taotlusi saab rahuldada seni kuni segmendis 4S2 on piisavalt vaba püügivõimsust mootorivõimsuse osas.

Nõutud dokumendid:

Nõuded taotlejale ja taotlusele:

  • taotlejal peab olema kaluri kalapüügiluba kalapüügiks merel,
  • taotleja peab olema taotlusel märgitud laeva omanik või valdaja,
  • puuduvad kalapüügiseaduse §-s 36 sätestatud kalalaeva registrisse kandmisest keeldumise alused,
  • taotleja ei tohi olla ühegi segmenti 4S2 kantud laeva omanik ega valdaja – sellest nõudest on 2 erandit (toodud allpool),
  • taotluses toodud laeva mootorivõimsus Liiklusregistri registreerimistunnistusel ei või olla suurem kui 15 kW – sellest nõudest on 1 erand (toodud allpool),
  • taotleda saab ühe laeva registrisse kandmist – sellest nõudest on 1 erand (toodud allpool),
  • registrisse kantud laeva mootorivõimsuse suurendamist taotleda ei saa.

Erandid:

  • taotleja võib omada või vallata segmenti 4S2 kantud laevu juhul, kui kõik need laevad on registris arvel sõudepaatidena,
  • taotleja võib omada või vallata segmenti 4S2 kantud laevu, taotleda mitme laeva registrisse kandmist ning taotleja võib taotleda suurema kui 15 kW laeva registrisse kandmist juhul, kui taotleja ei soovi saada vaba püügivõimsust mootorivõimsuse osas (st taotleja omab ise vaba püügivõimsust mootorivõimsuse osas või taotletakse ainult vaba püügivõimsust kogumahutavuse (GT) osas).

Taotluse esitamine:

Määruse link Riigi Teatajas:

https://www.riigiteataja.ee/akt/103022017008

 

Lisainfo:

Epp Meremaa 

epp.meremaa@agri.ee

tel 625 6204