Avaleht

veebr 2, 2018

Infopäev EMKF meetme"Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toetuste taotlejatele


MTÜ HIIUKALA Infopäev Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toetuse taotlejatele

esmaspäeval, 5. veebruar kell 14.00 Kärdlas, Tuuru majas

Päevakava

13.45 Registreerumine

14.00 Millest lähtuda sadama projekteerimisel? - Sadamat kasutavate aluste mõõtmed, nn projektlaev. Sissesõidutee ja sadama sügavus. - Kasutajate soovid ja vajadused, et sadam oleks mugav ja praktiline (manööverdusruum, kaide kõrgused, pinnakatted, elekter-vesi jms). - Kui kaua peaks sadam sellisena sobima, millised on võimalused tulevikus muudatusi teha. Navigatsioonimärgistuse projekteerimisest. - Reglementeeritud (ametlikud, kaardil) ja reglementeerimata (isetehtud) märgid. - Märgistuse projekti vajalikkusest ja kooskõlastamisest Veeteede Ametiga. Nutimere rakendus jt kasulikud andmebaasid - Liina Härm

Ettekande märkmed

15.00 Kalanduspiirkonna toetuste info. Kalasadamate uuendamise tegevussuund - Kaja Hiis-Rinne

15:45 Kohvipaus

16.00 Kalanduspiirkonna toetuste info. Tähtajad, taotluse koostamine ja kordumakippuvad vead - Kaja Hiis-Rinne

Ettekanne

17.00 Orienteeruv lõpp

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotluste vastuvõtt toimub 27. veebruarist kuni 12. märtsini 2018. a. järgmistes tegevussuundades:

  • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • majandustegevuse mitmekesistamine
  • kalasadamate uuendamine
  • koelmualade loomine või taastamine
  • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

 

Täiendav info:

Kaja Hiis-Rinne

info@hiiukala.org

5694 1855