Avaleht

okt 22, 2018

MTÜ Hiiukala üldkoosolek 22. novembril 2018


Neljapäeval, 22. novembril 2018 kell 18.00 toimub MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK Tuuru majas Vabrikuväljak 1, Kärdla

Päevakorras:

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine
  2. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
  3. 2019. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Rakenduskava ettepanekute tegemiseks.
  4. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine. Muutmise kavand (muudatused punasega alates lk 32).  Ettepanekud, selgitused, arvamused.
  5. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2019. aastaks
  6. Juhatuse liikmete valimine.
  7. Muud küsimused

Teemasid puudutavad materjalid kodulehel hiiukala.org. Kõigi liikmete osalemine on oluline!  Vajadusel  on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis