Avaleht

jaan 24, 2019

2019. aasta taotlusvoor


Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotluste vastuvõtt toimub 26. veebruarist kuni 11. märtsini 2019. a.

Avatud on viis Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunda:

  • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • majandustegevuse mitmekesistamine
  • kalasadamate uuendamine
  • koelmualade loomine või taastamine
  • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Lisainfo taotlemise ja taotluste hindamise kohta Hiiukala kodulehel

Taotluse sisseandmiseks ja konsultatsiooniks eelnevalt registreeruda info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855.

Taotluste vastuvõtt toimub MTÜ Hiiukala büroos Vabrikuväljak 1 Kärdlas, tööpäeviti kell 10-17, kirja või  e-posti teel.

Meetmeid ja taotlemist tutvustav infopäev toimub neljapäeval 21. veebruaril algusega kell 12.00  Hiiumaa muuseumi Pika Maja saalis (Vabrikuväljak 8, Kärdla). Päevakava.

Taotlusvooru tutvustav ettekanne

Rakenduskava-järgne tegevussuundade maht jaotub alljärgnevalt:

 Toetatavad tegevussuunad

2019 aasta maht EUR

Eelmiste aastate jäägid EUR*

Kokku

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

63 317,04

75 071,37

138 388,41

Majandustegevuse mitmekesistamine

135 679,37

102 249,48

237 928,85

Kalasadamate uuendamine

135 679,37

 

147 651,91

283 331,28

Koelmualade loomine või taastamine

36 181,17

102 191,55

138 372,72

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

81 407,62

47 887,49

129 295,11

 

452 264,57

475 051,80

927 316,37

*summad täpsustuvad peale PRIA otsuse teatavaks saamist