Avaleht

veebr 12, 2019

Teabepäev kalanduse õigusaktidest ja EMKF meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toetuste taotlemise võimalustest 21. veebruaril Hiiumaal Kärdlas


Toimumisaeg: 21.02.2019 kell 12.00 – 17.00

Toimumiskoht: Kärdlas Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas,  Vabrikuväljak 8

 

Kalanduse teabekeskus koostöös Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaameti ja Mittetulundusühinguga Hiiukala korraldab 21. veebruaril  2019 algusega kell 12 Hiiumaal Kärdlas kalanduse õigusakte, kalade väärindamist ja EMKF meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toetuste taotlemist tutvustava  teabepäeva.

Teabepäev on suunatud Hiiumaa kalanduspiirkonna kutselistele kaluritele ja kalandusettevõtjatele, kõigile valdkonnast huvitunuile.

Teemad. Lektorid

12.00 Kalanduse õigusakte tutvustavad Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti  esindajad

Keskkonnainspektsinspektsiooni esindaja ettekanne

13.00 Väiketootmiseks sobivad tehnoloogilised võtted kala väärindamisel (lektor kalanduse konsultant Els Ulman- Kuuskman). Esitlus

14.30 Sirutuspaus

15.00 Projektitoetuse taotlemine kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise meetmest (Maaeluministeeriumi kalanduse arengu büroo nõunik, Liis Reinma). Esitlus

16.00 Soovitused projektitoetuste taotlejatele (Hiiukala esindaja, Kaja Hiis-Rinne). Esitlus

Teabepäeval osalemine on huvilistele tasuta, registreerumine kohapeal.

 

Korraldus on toetatud "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava" meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" ja meetme 3.2 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" vahenditest.