Avaleht

okt 24, 2019

Hiiukala üldkoosolek neljapäeval 28. novembril kell 18


Neljapäeval, 28. novembril 2019 kell 18.00 toimub MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK kohvikus Rannapaargu Lubjaahju 3 Kärdlas

Päevakorras:

  • Koosoleku päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine.
  • Hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine 2020. ja 2021. aastaks
  • Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2020. aastaks. Ettepanek .pdf fail
  • Muud küsimused

Teemasid puudutavad materjalid kodulehel. Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis .doc