Avaleht

jaan 13, 2020

2020. aasta I taotlusvoor


MTÜ Hiiukala üldkoosoleku otsuse kohaselt toimub järgmine taotlusvoor märtsis. Eelinfo kohaselt võetakse taotlus vastu e-PRIA keskkonnas 17.-30. märtsini

Tegevussuundade jaoks on planeeritud vahendeid alljärgnevalt:

  1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 107 370,43 eurot
  2. Majandustegevuse mitmekesistamine 165 711,09 eurot
  3. Kalasadamate uuendamine 90 965,94 eurot
  4. Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majanduskava alusel 31 232,46 eurot
  5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 126 398,30 eurot

Taotlemise kohta loe lähemalt alajaotusest "Toetuse taotlemine".

Enne taotlusvooru algust reedel 28. veebruaril 2020 toimub endises Maavalitsuse saalis Leigri väljak 5 Kärdlas infopäev algusega kell 15.00, kus tutvustatakse taotlemist, abikõlbulikke kulusid e-pria kasutamist jm.