Avaleht

mrts 30, 2020

Suudmete püügipiirangute kaardid nüüd Hiiukala kodulehel


Koostöös Keskkonnainspektsiooniga oleme lisanud kalapüügieeskirja lisades toodud hooajalised suudmete piirangualade kaardid Hiiukala kodulehele. Kaardid on leitavad alajaotusest Materjalid -> Kalapüügiga seonduv -> Hiiumaa vooluveekogude suudmete püügipiirangute kaardid

Tähelepanelikku kasutamist!