Avaleht

sept 11, 2020

MTÜ Hiiukala üldkoosolek neljapäeval 24. septembril kell 18 Kärdla kinosaalis


MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 24. septembril 2020 kell 18.00 Kärdla kinosaalis (Rookopli 18, Kärdla)

Päevakorras:

  • Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
  • 2019. aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, aruande kinnitamine. Aruanne .pdf
  • Strateegia 2020. aasta rakenduskava muutmine. Eelnõu .pdf
  • Strateegia 2021.-2022. aasta rakenduskava kinnitamine. Eelnõu.pdf
  • Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2021. aastaks. Eelnõu .pdf
  • Juhatuse liikmete (5) ja revisjonikomisjoni liikmete (1-3) valimine

2020. aastal lõppevad volitused seitsmest juhatuse liikmest viiel, ning mõlemal revisjonikomisjoni liikmel. Vastavalt määrusele ei tohi juhatuses ühegi huvirühma osakaal ületada 49%, seega saab valida lisaks maksimaalselt ühe eraisikute esindaja või kuni kolm kalandussektori FIE-t (püügiloa omanikud) või kuni kolm kalandussektori välist FIE-t. Juhatuse liikmete kandidaadid palun esitada koos isiku kirjaliku nõusolekuga hiljemalt 23. septembriks info@hiiukala.org või paberkandjal kontorisse. Nõusoleku näidisvorm .doc

  • Muud küsimused

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis .doc