Avaleht

veebr 23, 2022

Taotlusvooru laekus 31 projektitaotlust


22. veebruari südaööl lõppenud taotlusvooru laekus kokku 31 projektitaotlust kokku 636 000 eurole. Taotlusvoorus oli vahendeid 517 000 eurot, seega täitus taotlusvoor 123 protsendi ulatuses. 

Arvuliselt enim esitati taotlusi mitmekesistamise meetmesse, kuhu laekus 12 projektitaotlust 130 500 eurole. Taotlusvooru maht oli 100 231 eurot. Mitmekesistamise meetmesse laekunud taotlused olid seekord valdavalt väiksemad, keskendudes soetustele. Keskmiseks toetustaotluse suuruseks kujunes 10 900 eurot.

Kõige enam vahendeid oli arvestatud kalasadamate meetmele: 318 000 eurot. Ometi jäi sealgi vahendeid puudu, sest laekus kuus projektitaotlust 403 500 eurole. 

Kõige suurem konkurents kujunes sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi meetmes, kuhu oli vahendeid arvestatud ka üsna napilt - vaid 24 000 eurot, aga esitati seitse projektitaotlust 40 200 eurole. 

Kahes meetmes jäi vahendeid üle: üks neist kala väärindamise meede, kuhu laekus viis projektitaotlust 57 000 eurole, samas kui raha oli meetmes 65 000 eurot. 

Ootuspäraselt laekus koelmualade taastamisse üks projektitaotlus 4300 eurole. Samas oli meetmes vahendeid 10 000 eurot. 

Järgnevalt on taotluste kontrolli ning järelpärimistele vastamise aeg, misjärel MTÜ Hiiukala juhatus kinnitab hindamisele minevad taotlused. 11- liikmelisel hindamiskomisjonil on 14 päeva projektitaotlustega tutvumiseks, misjärel toimub hindamiskomisjoni istung. Kuna esitati ka projektitaotlusi mille toetuse suurus üle 60 000 euro, siis külastatakse objekte ka kohapeal. Hindamiskomisjonil on võimalus teha ettepanek ka ettepanek üle jäänud vahendite suunamiseks meetmetesse, kus vahendeid puudu.