Avaleht

mrts 9, 2022

Konkurss tuulekala festivali korraldaja leidmiseks


MTÜ Hiiukala ootab pakkumusi Tuulekala festivali korraldamiseks 28. mail 2022 Orjaku sadamas. Festivali eelarve on 16 000 eurot. Pakkumus festivali korraldamiseks peab sisaldama allpool toodud komponente. Pakkumusi ootame kuni 28. märtsi lõunani (12.00) e-posti aadressile info@hiiukala.org.

Parima pakkumuse valimiseks hinnatakse pakkumusi alltoodud hindamiskriteeriumite alusel. Võidab enim punkte saanud pakkuja. Võrreldes varasemate aastatega ei ole tingimata vajalik 200m2 telgi paigaldus ning õhtune tantsuprogramm. Pigem näeb tellija põhirõhku päevasel festivaliprogrammil. Pakkumus ei pea sisaldama otseseid trollinguvõistluse korraldamise kulusid, mis on eraldiseisev osa.

Pakkumus peab sisaldama:

 1. Festivali üldine korraldamine sh loa taotlemine omavalitsusest avaliku ürituse korraldamiseks vastavalt kehtivale korrale koos vajalike kooskõlastuste hankimisega. Korraldus ei hõlma trollinguvõistluse korraldamisega seotud otseseid tegevusi (välja arvatud kutses nimetatud taristu).
 2. Liikluskorralduse muudatuse kooskõlastamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldus festivali ajaks. Parkimise korraldamine festivali päeval alates kella 8.00-st kuni sündmuse ametliku lõpuajani.
 3. Kokkuleppe saavutamine Orjaku sadama kasutamiseks (sealhulgas võistluspaatide kai ja slipi kasutamiseks 27. mai kell 12 kuni 29. mai kell 12) sadamapidajaga.
 4. Lepingu sõlmimine Eesti Autorite Ühinguga ning aruannete esitamine kui esitatakse muusikat.
 5. Vähemalt 4 käimlat kasutamiseks alates 27. mai kell 12 kuni  29. mai kell 12.
 6. Vähemalt 5 segaolmejäätmete mahutit, 2 pakendijäätmete mahutit ning 2 biolagunevate jäätmete mahutit 27. mai kell 12 kuni  29. mai kell 12 koos hilisema jäätmete äraveoga.
 7. Katuse ja seintega ruum (võib olla Orjaku sadamas olemasolev hoone või telk) ürituse programmi läbiviimiseks halva ilma korral, pindalaga vähemalt 120m2, poodium esinejatele ja vähemalt 16 pinki külastajatele.
 8. Katuse ja seintega ruum (võib olla ka telk) trollinguvõistluse toitlustamiseks pindalaga vähemalt 80 m2 , vähemalt 15 lauda ja 30 pinki võistlejate toitlustamiseks.
 9. Helivõimendus, mis on vajalik eelnevate tegevuste läbi viimiseks, arvestades, et kaptenite koosolek toimub festivali päeval kell 9.50 ja autasustamine kell 16.30.
 10. Festivali kava avaldamine Hiiu Lehes 21., 24. ja 27. mai numbris.

Pakkuja valimisel hinnatakse:

 1. Pakutud programm on suunatud rannakalanduse populariseerimisele ning on tihedalt seotud kalandusega. Punktid 0-5
 2. Festivali programm sisaldab tegevusi kõikidele eagruppidele.  Punktid 0-5
 3. Festivali programm on mitmekülgne ja sisukas. Punktid 0-5
 4. Festivali korraldamine on läbimõeldud ja kajastab kõiki ürituse korraldamise aspekte. Punktid 0-5
 5. Festivali programm sobitub kohalike oludega. Punktid 0-5