Avaleht

mrts 18, 2022

MTÜ HIiukala üldkoosolek 14. aprillil kell 18 Hiiumaa muuseumi pikas majas


MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub neljapäeval 14. aprillil kell 18 Hiiumaa muuseumi pikas majas (Vabrikuväljak 8 Kärdla)

Päevakord

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine
  2. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine
  3. Strateegia 2022. aasta rakenduskava muutmine
  4. 2022. aasta taotlusvooru üle 60 000-eurose toetusega projektitaotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine
  5. MTÜ Hiiukala 2021. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, aruande kinnitamine.
  6. Juhatuse liikmete tasud
  7. Järgmise perioodi strateegia
  8. Muud küsimused

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis (.doc) .