Avaleht

<< <  Lehekülg 2/89  > >>

27.04.2018

Kolmapäeval, 30. mail 2018 kell 17.30 toimub MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK Tuuru majas Vabrikuväljak 1

Päevakorras:

 1. Kalasadamate tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine. Taotluste kokkuvõte
 2. Muud küsimused

Teemasid puudutavad materjalid kodulehel hiiukala.org. Kõigi liikmete osalemine on oluline!  Vajadusel  on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikiri

                              

09.04.2018

28. aprillil 2018 toimub teist korda üle-eestiline avatud kalasadamate päev.

Üle-eestilisel avatud kalasadamate päeval saab tutvuda sadamatega nii väljast- kui ka seestpoolt. Kalasadamates saab maitsta kohalikku kalatoitu, osta kaasa värsket kala ja kalatooteid ning võtta osa kogupereüritusest.

Igal sadamal on oma programm ja tegevust on tervele perele. Sadamates on kohal kalateadlased ja kalakokad; kohapeal saab osaleda käsitöötubades ja käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutavad paadisõidud ja pillimehed ning lastele toimuvad kalaõpitoad ja õngekoolitused.

Päeva korraldavad Maaeluministeerium ja Kalanduse Teabekeskus. 

Avatud sadamate programmid (vasakul menüüs Hiiumaal klõpsates näed Salinõmme Roograhu ja Tärkma sadama kavasid).

 

21.03.2018

Kolmapäeval, 25. aprillil 2018 kell 17.30 toimub MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK Tuuru majas Vabrikuväljak 1

 

Päevakorras:

 1. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine. Taotluste kokkuvõte 
 2. 2017. aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja arutelu. 
 3. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine
 4. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 5. Muud küsimused
             ettekanne UNESCO saared Programm „inimene ja biosfäär“

 

Teemasid puudutavad materjalid kodulehel hiiukala.org. Kõigi liikmete osalemine on oluline!  Vajadusel  on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikiri.

                   

12.03.2018

Esmaspäeval, 12. märtsil sulgunud taotlusvooru laekus nelja meetmesse kokku 30 taotlust kogusummas 527 285 eurot. Koelmualade taastamise meetmesse taotluseid ei esitatud.

Kala väärindamise ja turustamise meetmesse laekus 6 taotlust 33 937 eurole. Kalasadamate uuendamise meetmesse laekus 3 taotlust 254 578 eurole ning viiendasse, sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi meetmesse laekus 8 taotlust 132 996 eurole. Enim taotlusi tuli ootuspäraselt mitmekesistamise meetmesse - kokku 13 kogusummas 105 774 eurot.

11-liikmeline hindamiskomisjon koguneb projekte hindama aprilli keskel.

27.02.2018

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotluste vastuvõtt toimub 27. veebruarist kuni 12. märtsini 2018. a. järgmistes tegevussuundades:

 • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
 • majandustegevuse mitmekesistamine
 • kalasadamate uuendamine
 • koelmualade loomine või taastamine
 • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Lisainfo taotlemise ja taotluste hindamise kohta Hiiukala kodulehel

Taotluse sisseandmiseks ja konsultatsiooniks eelnevalt registreeruda info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855.

Taotluste vastuvõtt toimub MTÜ Hiiukala büroos Vabrikuväljak 1 Kärdlas, tööpäeviti kell 10-17, kirja või  e-posti teel.

 

Rakenduskava-järgne tegevussuundade maht jaotub alljärgnevalt:

 

2018 maht EUR

2017 jäägid EUR

kokku EUR

Kalatoodete väärindamine või turustamine

77 653,47                

20 020,54

97 674,01

Majandustegevuse mitmekesistamine

166 400,30              

21 133,20

187 533,50

Kalasadamate uuendamine

166 400,30              

5 551,61   

171 951,91

Koelmualade loomine või taastamine

44 373,41

57 818,14

102 191,55

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

99 840,18

88 058,47

187 898,65