Avaleht

<< <  Lehekülg 2/97  > >>

25.09.2020

24. septembril toimus Kärdla kinosaalis MTÜ Hiiukala korraline üldkoosolek.

Üldkoosolek otsustas Hiiumaa kalanduspiirkonna arnegustrateegiasse 2015-2025 sisse viia kaheksa laekunud muudatusettepanekut, muuta 2020. aasta rakenduskava ning kinnitada rakenduskava järgmiseks kaheks aastaks. 

Kolmeaastane ametiaeg sai täis viiel juhatuse liikmel. Üldkoosolek otsustas juhatusse tagasi valida 12 aastat juhatuses olnud Heino Kalmuse ning üheksa aastat juhatuse liikme tööd teinud Indrek Kääramehe, Ants Saarnaki ja Marko Pruuli. Uue juhatuse liikmena alustab Tõnis Teemets.

Lisaks neile on juhatuse liikmeteks Ilmi Aksli ja Andrus Maide, kes valiti ametisse 2018. aasta lõpul. 

Reivisjonikomsijoni otsustati tagasi valida Sirje Jakobson ning uue komisjoni liikmena alustab Liili Eller. 

11.09.2020

MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 24. septembril 2020 kell 18.00 Kärdla kinosaalis (Rookopli 18, Kärdla)

Päevakorras:

  • Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
  • 2019. aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, aruande kinnitamine. Aruanne .pdf
  • Strateegia 2020. aasta rakenduskava muutmine. Eelnõu .pdf
  • Strateegia 2021.-2022. aasta rakenduskava kinnitamine. Eelnõu.pdf
  • Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2021. aastaks. Eelnõu .pdf
  • Juhatuse liikmete (5) ja revisjonikomisjoni liikmete (1-3) valimine

2020. aastal lõppevad volitused seitsmest juhatuse liikmest viiel, ning mõlemal revisjonikomisjoni liikmel. Vastavalt määrusele ei tohi juhatuses ühegi huvirühma osakaal ületada 49%, seega saab valida lisaks maksimaalselt ühe eraisikute esindaja või kuni kolm kalandussektori FIE-t (püügiloa omanikud) või kuni kolm kalandussektori välist FIE-t. Juhatuse liikmete kandidaadid palun esitada koos isiku kirjaliku nõusolekuga hiljemalt 23. septembriks info@hiiukala.org või paberkandjal kontorisse. Nõusoleku näidisvorm .doc

  • Muud küsimused

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis .doc

10.09.2020
Suuremõisa tiikidel on äsja valminud uued haugi kudealad. Hiiukala korraldab Vananaistesuve raames, pühapäeval 20. septembril, algusega kell 13.00 Suuremõisa lossi ees haugi kudemist ning eluringi tutvustava ringkäigu koos lektor Arvo Tuvikesega Maaülikoolist.
 
Ringkäigule järgneb juturing vähese kohvi ja suupistetega Suuremõisa lossis, viimase eest hoolitseb kohvik Padakonn.
 
Ürituse toimumist toetab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond meetmest Algatusrühma koostöötegevused ning on osalejatele tasuta. Info tel 56941855 Tuuli Tammla

 

25.08.2020

MTÜ Hiiukala kutsub kalureid ja kalandushuvilisi Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmise arutelule Hiiumaa muuseumi pikas majas esmaspäeval 31. augustil algusega kell 16.00.

Käesoleva aasta juuli lõpu seisuga on Hiiukala korraldanud seitse taotlusvooru, mille tulemusena on juuli lõpu seisuga positiivse rahastusotsuseni jõudnud 108 projektitaotlust. Osaliselt saavutatud eesmärgid ja lisavahendite määramine piirkonnale tõstatas päevakorda strateegia muutmise. 

Hetkel kehtiva strateegiaga on võimalik tutvuda kodulehel: http://www.hiiukala.org/index.php?page=strateegia

Ülevaate strateegia eesmärkide saavutamise numbrilisest poolest leiab siit tabelist. Seni laekunud ettepanekutega saab tutvuda siin: https://bit.ly/3aWZNrx

Häid mõtteid ning kohtumiseni!

19.08.2020

Seoses piirkonnale lisavahendite määramisega ning sellest tuleneva strateegia muutmisega, otsustas Hiiukala juhatus sügisese taotlusvooru lükata järgmisesse aastasse.

Jääkide ning lisavahendite arvelt planeeritava taotlusvooru kogu maht on vähemalt 560 000 eurot, mille tegevussuundade vahelise jaotuse otsustab MTÜ Hiiukala üldkoosolek koos strateegia muutmise ning 2021. aasta rakenduskava kinnitamisega.