Avaleht

<< <  Lehekülg 2/95  > >>

12.01.2020

Hiiukala kutsub sündmuste korraldamise kogemusega ettevõtteid ja ühinguid esitama pakkumust Tuulekala festivali korraldamiseks 30. mail 2020. aastal Orjaku sadamas.

Pakkumusi ootame  7. veebruarini 2020 kirjalikult e-posti teel info@hiiukala.org või Vabrikuväljak 1, 92411 Kärdla.

Pakkumus peab vastama tehnilisele kirjeldusele (.pdf). Pakkumuse lahutamatuks osaks on pakkumuse maksumuse vorm (.doc) 

Pakkumus on osa planeeritavast koostööprojektist, mida rahastatakse EMKF vahenditest. 

tuulekala festival

17.12.2019

Kalanduse teabekeskus korraldab Hiiumaal Kassaris restorani Lest ja Lammas seminarisaalis kalanahkade parkimise võimalusi tutvustava kahepäevase õpitoa 15.–16. jaanuaril algusega mõlemal päeval kell 9.30.

Sihtrühm: Hiiumaa rannakalurid ja kalandusettevõtjad (kuni 15 osalejat)

Juhendaja: Ossi Kumpulainen (Kalaparkki OY, www.kalaparkki.fi), kel enam kui 20-aastane kogemus kalanahkade parkimisel ja valminud tulemist toodete valmistamisel, samuti vastavate koolituste juhendamisel Skandinaaviamaades, Saksamaal ja Ühendkuningriigis

Õpituba on praktilise suunitlusega, osalejad teevad kogu parkimisprotsessi ise läbi.
Parkimistarvikute (peamiselt taimsed vahendid) ja toorme (kalanahad) olemasolu tagab juhendaja.

! Osalejatel palun kaasa võtta kaks vähemalt 10-liitrist kaanega pange.

Õpitoa töökeel on inglise.

Õpituba sisaldab energia- ja lõunapause ning on huvilistele tasuta.

Sujuvamaks korralduseks on vajalik eelkirjapanek 8. jaanuariks või kuni 15 osaleja kirjapanekuni. NB! Registreerumine on grupi täitumise tõttu lõppenud!!!

Lisateavet jagab koolitusspetsialist Ave Menets, ave.menets@ut.ee.

Varem on analoogsed õpitoad toimunud Harju- ja Virumaa kaluritele, tulemiks esimesed omakäeliselt valminud kalanahatooted.

Korraldust toetab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014–2020.

 

Foto: Kalanduse teabekeskus

24.10.2019

Neljapäeval, 28. novembril 2019 kell 18.00 toimub MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK kohvikus Rannapaargu Lubjaahju 3 Kärdlas

Päevakorras:

  • Koosoleku päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine.
  • Hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine 2020. ja 2021. aastaks
  • Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2020. aastaks. Ettepanek .pdf fail
  • Muud küsimused

Teemasid puudutavad materjalid kodulehel. Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis .doc

23.10.2019

Kalanduse teabekeskuse eestvedamisel korraldatakse Hiiumaal kalasäilikute ehk kalahoidiste õpiköök, mis toimub teisipäeval 26. novembril Kassari puhkekeskuses algusega kell 11. 

Koolituse eesmärk on uute maitsete tutvustamine säilikute valmistamisel peamistest piirkondlikest püügikaladest.
Metoodika: juhendaja näpunäidete toel 5-6 erineva säiliku valmistamine purki-vaakumisse-konservi
Juhendaja, retseptide autor: Tartu Ülikooli kohvik/lounge YliCooli looja ning peakokk Urpo Reinthal. Näpunäiteid jagab ka MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök eestvedaja Tauno Laasik.

Osalema on oodatud Hiiumaa kalanduspiirkonnas kalatoodete valmistamisega isiklikus majapidamises tegelevad ja/või seda kavandavad rannakalurid ja kalandusettevõtjad (kuni 15 osalejat) ning nende töötajad (või viimatinimetatute rolli täitvad pereliikmed). Koolitus on registreerunuile tasuta.

NB GRUPP ON TÄIS

01.08.2019


Vastavalt 2019. aasta rakenduskavale ning Hiiukala juhatuse 31. juuli otsusele toimub sügisene taotlusvoor 24. septembrist kuni 7. oktoobrini. Avatud on neli tegevussuunda:

  • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine (124 292,38 eurot) 
  • majandustegevuse mitmekesistamine (124 258,75 eurot)
  • kalasadamate uuendamine (51 459,05 eurot)
  • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine (149 966,04 eurot)

Toetuse taotlemine toimub läbi e-PRIA. Meetmeid ja läbi e-PRIA taotlemist tutvustav infopäev toimub reedel 20. septembril algusega kell 13.00 Tuuru majas (Vabrikuväljak 1, Kärdla). 


Lisainfot taotlemise ja taotluste hindamise kohta leiab kodulehelt www.hiiukala.org -> toetuse taotlemine. Konsultatsiooniks tuleks eelnevalt registreeruda info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855.