Avaleht

<< <  Lehekülg 2/95  > >>

30.03.2020

Koostöös Keskkonnainspektsiooniga oleme lisanud kalapüügieeskirja lisades toodud hooajalised suudmete piirangualade kaardid Hiiukala kodulehele. Kaardid on leitavad alajaotusest Materjalid -> Kalapüügiga seonduv -> Hiiumaa vooluveekogude suudmete püügipiirangute kaardid

Tähelepanelikku kasutamist!

13.01.2020

MTÜ Hiiukala üldkoosoleku otsuse kohaselt toimub järgmine taotlusvoor märtsis. Eelinfo kohaselt võetakse taotlus vastu e-PRIA keskkonnas 17.-30. märtsini

Tegevussuundade jaoks on planeeritud vahendeid alljärgnevalt:

  1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 107 370,43 eurot
  2. Majandustegevuse mitmekesistamine 165 711,09 eurot
  3. Kalasadamate uuendamine 90 965,94 eurot
  4. Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majanduskava alusel 31 232,46 eurot
  5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 126 398,30 eurot

Taotlemise kohta loe lähemalt alajaotusest "Toetuse taotlemine".

Enne taotlusvooru algust reedel 28. veebruaril 2020 toimub endises Maavalitsuse saalis Leigri väljak 5 Kärdlas infopäev algusega kell 15.00, kus tutvustatakse taotlemist, abikõlbulikke kulusid e-pria kasutamist jm. 

12.01.2020

MTÜ Hiiukala korraldab INFOPÄEVA kaluritele ja teistele taotlejatele reedel 28. veebruaril kell 15.00 endise Maavalitsuse saalis (Leigri väljak 5 II korrus).

15.00 Ülevaade kalanduspiirkonna toetustest, nõuetest taotlejale ja taotlusele ning projektitaotluse esitamisest läbi e-PRIA.

16.00 Keskkonnainspektsioon annab ülevaate kalandusvaldkonna õigusaktidest ning vastab küsimustele.

Eelnev registreerimine ei ole vajalik. Lisainfo: info@hiiukala.org ja 56941855

INFOPÄEVA ETTEKANNE .pdf

12.01.2020

Hiiukala kutsub sündmuste korraldamise kogemusega ettevõtteid ja ühinguid esitama pakkumust Tuulekala festivali korraldamiseks 30. mail 2020. aastal Orjaku sadamas.

Pakkumusi ootame  7. veebruarini 2020 kirjalikult e-posti teel info@hiiukala.org või Vabrikuväljak 1, 92411 Kärdla.

Pakkumus peab vastama tehnilisele kirjeldusele (.pdf). Pakkumuse lahutamatuks osaks on pakkumuse maksumuse vorm (.doc) 

Pakkumus on osa planeeritavast koostööprojektist, mida rahastatakse EMKF vahenditest. 

tuulekala festival

17.12.2019

Kalanduse teabekeskus korraldab Hiiumaal Kassaris restorani Lest ja Lammas seminarisaalis kalanahkade parkimise võimalusi tutvustava kahepäevase õpitoa 15.–16. jaanuaril algusega mõlemal päeval kell 9.30.

Sihtrühm: Hiiumaa rannakalurid ja kalandusettevõtjad (kuni 15 osalejat)

Juhendaja: Ossi Kumpulainen (Kalaparkki OY, www.kalaparkki.fi), kel enam kui 20-aastane kogemus kalanahkade parkimisel ja valminud tulemist toodete valmistamisel, samuti vastavate koolituste juhendamisel Skandinaaviamaades, Saksamaal ja Ühendkuningriigis

Õpituba on praktilise suunitlusega, osalejad teevad kogu parkimisprotsessi ise läbi.
Parkimistarvikute (peamiselt taimsed vahendid) ja toorme (kalanahad) olemasolu tagab juhendaja.

! Osalejatel palun kaasa võtta kaks vähemalt 10-liitrist kaanega pange.

Õpitoa töökeel on inglise.

Õpituba sisaldab energia- ja lõunapause ning on huvilistele tasuta.

Sujuvamaks korralduseks on vajalik eelkirjapanek 8. jaanuariks või kuni 15 osaleja kirjapanekuni. NB! Registreerumine on grupi täitumise tõttu lõppenud!!!

Lisateavet jagab koolitusspetsialist Ave Menets, ave.menets@ut.ee.

Varem on analoogsed õpitoad toimunud Harju- ja Virumaa kaluritele, tulemiks esimesed omakäeliselt valminud kalanahatooted.

Korraldust toetab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014–2020.

 

Foto: Kalanduse teabekeskus