Avaleht

<< <  Lehekülg 2/99  > >>

19.05.2021

Laste õngitsemisvõistlus toimub 29. mail 2021 Puulaiu kanalil.

Võistlusel osalemiseks tuleks kohal olla kell 11.30. Eelregistreeimine ja võistluse tingimuste tutvustamine toimub 11.30-12.00.

Võistlus algab kell 12.00 ja lõpeb kell 13.30. Võistlustulemuste väljaselgitamine toimub kohapeal. Võistlejate autasustamine toimub võistluspaigas kell 13.45.

Autasustatakse kolme esimest auhinnalist kohta. Noorimale võistlejale on ette nähtud eriauhind.

Auhinnad panevad välja Schotter Küti äri ja Kalastus- ja paadipood.

Võistlustest võivad osa võtta kõik lapsed vanuses 7 kuni 13 aastat (kaasa arvatud).

Lapsevanema kohalolek on kohustuslik kuni 10 aasta vanuse võistleja puhul.

Püüda võib käsiõngega, mis võib olla varustatud rulliga ja kuni kahe õngelipsuga. Õngesööt

vabal valikul.

Võistluse korraldajad võivad teha ajalisi muudatusi tulenevalt ilmastikuoludest.

Võistluse info: Raivo Kreis tel 5151426

17.05.2021
Tänu täiendavale piirangute leevendamisele, avame lisaregistreerimise esmaspäeval 17. mail kell 12 kuni piirarvu 250 täitumiseni. Vaata reegleid ja registreeri!
03.05.2021

Tuulekala festival toimub tänavu trollinguvõistlusena.  kodulehel http://www.hiiukala.org/index.php?page=tuulekala-trolling

 

16.04.2021

MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK toimub teisipäeval, 18. mail 2021 kell 18.00 Mihkli talumuuseumis Malvaste külas

Päevakorras:

  • Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine
  • 2021. aasta taotlusvooru üle 60 000-eurose toetusega projektitaotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine
  • MTÜ Hiiukala 2020. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, aruande kinnitamine.
  • Muud küsimused

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. (Volikirja näidis .docVolitamisel palun silmas pidada, et vastavalt meetme määrusele ei või paremusjärjestuse hääletusel osaleda paremusjärjestuses oleva taotlusega seotud isikud.

Koosolek toimub katuse all kuid välitingimustes, palun sellega arvestada.

23.02.2021

Peetripäeva 22. veebruari südaööl lõppenud 2021. aasta ainukesse taotlusvooru esitati 24 projektitaotlust kokku 620 000 eurole. Kokku oli taotlusvoorus vahendeid 560 000 eurot, mis tähendab taotlusvooru üldist täituvust 111%.

Enim taotlusi esitati majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuunda - üheksa projektitaotlusega taotletakse 108 000 eurot. Meetme täituvuseks on 94,5% ja keskmiseks taotletava toetuse suuruseks on 12 000 eurot. 

Rahaliselt mahukaimasse, kalasadamate tegevussuunda esitati kuus projektitaotlust kokku 371 000 eurole. Kuna vahendeid on meetmes vaid 230 000, siis tegi see meetme täituvuseks 161%. Keskmine projektitaotlus selles tegevussuunas on 62 000 eurot. 

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi tegevussuunda laekus seitse projektitaotlust kokku 62 000 eurole. Meetme täituvuseks kujunes 76% ja keskmine projektitaotluse suurus on 8 800 eurot. 

Ühe taotlusega jäid nii kala väärindamise tegevusuund kui kalaliigi eksperimentaalse asustamise tegevussuund. Seevastu kui viimases laekus taotlus pea kogu saadaoleva meetme mahus ehk 78 200 euro ulatuses, siis kala väärindamise tegevussuuna taotlus summas 1 400 eurot täitis meetme mahust vaid 2,5%.