Avaleht

<< <  Lehekülg 2/101  > >>

02.05.2022

Alates 2. maist kuni 22. maini saab registreeruda legendaarsele tuulekala trollinguvõistlusele. Varasemaga võrreldes oleme lühendanud veidi võistlusaega ja seekord on ka võistlejate arv piiratud nelja võistlejaga. Muu on kõik sarnane varasemale.

Regamiseks loe läbi võistluse reeglid ning leia lehe allosast link registreerumisvormile!

19.04.2022

MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub neljapäeval 5. mail kell 18 Hiiumaa muuseumi pikas majas (Vabrikuväljak 8 Kärdla)

Päevakord

 1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine
 2. Juhatuse liikmete valimine
 3. Muud küsimused

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis

18.03.2022

MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub neljapäeval 14. aprillil kell 18 Hiiumaa muuseumi pikas majas (Vabrikuväljak 8 Kärdla)

Päevakord

 1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine
 2. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine
 3. Strateegia 2022. aasta rakenduskava muutmine
 4. 2022. aasta taotlusvooru üle 60 000-eurose toetusega projektitaotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine
 5. MTÜ Hiiukala 2021. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, aruande kinnitamine.
 6. Juhatuse liikmete tasud
 7. Järgmise perioodi strateegia
 8. Muud küsimused

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis (.doc) .

09.03.2022

MTÜ Hiiukala ootab pakkumusi Tuulekala festivali korraldamiseks 28. mail 2022 Orjaku sadamas. Festivali eelarve on 16 000 eurot. Pakkumus festivali korraldamiseks peab sisaldama allpool toodud komponente. Pakkumusi ootame kuni 28. märtsi lõunani (12.00) e-posti aadressile info@hiiukala.org.

Parima pakkumuse valimiseks hinnatakse pakkumusi alltoodud hindamiskriteeriumite alusel. Võidab enim punkte saanud pakkuja. Võrreldes varasemate aastatega ei ole tingimata vajalik 200m2 telgi paigaldus ning õhtune tantsuprogramm. Pigem näeb tellija põhirõhku päevasel festivaliprogrammil. Pakkumus ei pea sisaldama otseseid trollinguvõistluse korraldamise kulusid, mis on eraldiseisev osa.

23.02.2022

22. veebruari südaööl lõppenud taotlusvooru laekus kokku 31 projektitaotlust kokku 636 000 eurole. Taotlusvoorus oli vahendeid 517 000 eurot, seega täitus taotlusvoor 123 protsendi ulatuses. 

Arvuliselt enim esitati taotlusi mitmekesistamise meetmesse, kuhu laekus 12 projektitaotlust 130 500 eurole. Taotlusvooru maht oli 100 231 eurot. Mitmekesistamise meetmesse laekunud taotlused olid seekord valdavalt väiksemad, keskendudes soetustele. Keskmiseks toetustaotluse suuruseks kujunes 10 900 eurot.

Kõige enam vahendeid oli arvestatud kalasadamate meetmele: 318 000 eurot. Ometi jäi sealgi vahendeid puudu, sest laekus kuus projektitaotlust 403 500 eurole. 

Kõige suurem konkurents kujunes sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi meetmes, kuhu oli vahendeid arvestatud ka üsna napilt - vaid 24 000 eurot, aga esitati seitse projektitaotlust 40 200 eurole. 

Kahes meetmes jäi vahendeid üle: üks neist kala väärindamise meede, kuhu laekus viis projektitaotlust 57 000 eurole, samas kui raha oli meetmes 65 000 eurot. 

Ootuspäraselt laekus koelmualade taastamisse üks projektitaotlus 4300 eurole. Samas oli meetmes vahendeid 10 000 eurot. 

Järgnevalt on taotluste kontrolli ning järelpärimistele vastamise aeg, misjärel MTÜ Hiiukala juhatus kinnitab hindamisele minevad taotlused. 11- liikmelisel hindamiskomisjonil on 14 päeva projektitaotlustega tutvumiseks, misjärel toimub hindamiskomisjoni istung. Kuna esitati ka projektitaotlusi mille toetuse suurus üle 60 000 euro, siis külastatakse objekte ka kohapeal. Hindamiskomisjonil on võimalus teha ettepanek ka ettepanek üle jäänud vahendite suunamiseks meetmetesse, kus vahendeid puudu.