Avaleht

<< <  Lehekülg 88/91  > >>

14.05.2009

Neljapäeval 21. mail toimub juhatuse koosolek Tuuru majas toas nr 8. Arutusel:

  1. Uue liikme vastuvõtmine
  2. Veeteede Ameti ja väiksemahulise rannapüügi toetuse teabepäevad
  3. Üldkoosoleku toimumisaeg
  4. Muud küsimused
14.05.2009

Taotlusi võetakse vastu juulis 2009.a PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju ja Ida-Viru maakonna teenindusbüroodes. Taotluste vastuvõtu täpsem aeg teatatakse juuni kuu jooksul.

10.05.2009

16. mail kell 17 avatakse Sõru muuseumis näitus tähistamaks Sõru muuseumi 10. tegevusaastat ja 60. aasta möödumist kalurikolhoosi Sõru kalur asutamisest. Näituse koostamist on toetanud riiklik programm "Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008-2010", MTÜ Hiiukala ja Kultuurkapital.

06.05.2009

11 - 12. mai toimub Pärnus, Sanatoorium Tervises, lähteülesande formuleerimise ja hangete korraldamise koolitus.
Koolitusele on oodatud kõik kaheksa kalanduspiirkondade  tegevusgruppide esindajad, igast piirkonnast maksimaalselt 5 osalejat.

Koolituse viib läbi Koolituskeskus Tõru, Põllumajandusministeeriumi tellimusel, koostöös Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku bürooga.

04.05.2009

Rannakaluri koolitus 9. mail kell 10, Västriku 8 Tallinn.
Kontakt: Rein Raudsepp 5203586