Avaleht

<< <  Lehekülg 98/98 >> > 

23.01.2009
Projekti „Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus” progressi ja keskkonnamõjude hindamise aruannet tutvustavad koosolekud
Veeteede Amet käivitas veebruaris 2007 projekti „Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus”. Projekti eesmärk on Lääne-Eesti saarestiku laevateede rekonstrueerimise vajaduse, võimaluste ja ulatuse väljaselgitamine ning süvendamise ja rekonstrueerimise ettevalmistamine. Projekti töid teostab Veeteede Ameti tellimusel Ramboll Eesti AS ja ehitusuuringuid teostasid Shipping Enterprise Finstaship ning Geological Survey of Finland.
22.01.2009

21. jaanuaril korraldas MTÜ Saarte kalandus koolituse kala töötlemisest väikeettevõttes. Hiiumaa tegevusgrupist osales kolm inimest.

Loreida Timberg Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusest tutvustas kalade esmase töötlemise viise ja tehnoloogilisi skeeme, tootmisseadmeid ja pakendamist . Margus Frey Veterinaar- ja Toiduametist rääkis kala töötlemisega seonduvatest nõuetest. Tema ettekanne on kättesaadav. Ettekanded on kättesaadavad koolitusmaterjalide all.

20.01.2009
29.-30. jaanuaril toimub III strateegiakoolitus - Visioonist strateegiale - valdkondlike tegevusplaanide koostamine, Saaremaal, Kuressaares, Spa Hotell Meris
Koolituse viib läbi Tartu Ülikooli Pärnu Kolledz Põllumajandusministeeriumi tellimusel ja koostöös Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku bürooga.
10.10.2008

Kevadel Euroopa Liidu kalanduspiirkondade säästva arengu toetuste ehk nn kala Leaderi kasutamiseks asutatud MTÜ Hiiukala, mis ühendab saare rannakalureid, sai oma esimese toetuse 1,12 miljonit krooni.

“Üle 900 000 krooni taotlesime ja saime isegi rohkem, kui küsisime,“ oli toetusprojekti koostanud SA Tuuru MTÜde konsultant Aivi Telvik kolmapäevase uudisega ülirahul. Otsuse rahaeralduse kohta tegi PRIA hindamiskomisjon, mis hindas tema koostatud projekti 21 punktiga 25 võimalikust.

Rahul oli ka Hiiukala juhatuse esimees Imre Kivi, kuid tema sõnul seisab suur töö alles ees: “See on n-ö stardiraha, millega palkame projektijuhi, raamatupidaja, loome kontori ja hakkame koostama strateegiat, kuhu oleks kõige otstarbekam kasutada tulevasi suurtoetusi.“ MTÜ Hiiukala projektijuhiks saab Tuuli Tammla.

EL eelarveperioodi lõpuni jagatakse nn kala Leaderist igal aastal Hiiu saare kalanduse arendamiseks üle 8 miljoni krooni.

Harda Roosna

Hiiu Leht 10.10.2008

13.06.2008

Reedel asutasid 29 kalandussektoris tegutsevat ettevõtjat ja 12 muudes valdkondades tegutsevat isikut, sh ka kolm omavalitsust Kärdlas MTÜ Hiiukala.

MTÜ moodustamisel nõustajana osalenud maakondliku arenduskeskuse SA Tuuru juhataja Aivi Telvik tunnustas Hiiumaa omavalitsuste liidu esimehe rolli: "On hea meel, et Tuuru on taas saanud ühe hea asja käivitamsiel õla alla panna. MTÜ Hiiukala asutamine on hiidlaste jaoks rohelise tee avamine Hiiumaaa kui kalanduspiirkonna säästva arengu toetuse saamiseks. Selles, et see nii kiiresti ja ladusalt toimus, on suur roll Jüri Lauteril."

MTÜ juhatuse liikmeteks valiti Toivo Jõhvik, Tõnis Berkmann, Ain Kullo, Toomas Vikerpuur, Tarmo Rajang, Heino Kalmus ja Imre Kivi. Viimane valiti kolmapäeval juhatuse esimeheks. Vastloodud MTÜ Hiiukala koostab Hiiumaa kalanduspiirkonna strateegia, mis annab võimaluse investeerida kuni viie aastaga saare kalandusse kuni 40 miljonit krooni.

Hiiu Leht 13.06.2008