Avaleht

<< <  Lehekülg 2/61  > >>

27.03.2017

Esmaspäeval 27. märtsil sulgunud taotlusvooru laekus nelja meetmesse kokku 34 taotlust kogusummas 840 500 eurot. Ainukese meetmena jäi koelmualade taastamine ilma ühegi taotluseta.

Kala väärindamise ja turustamise meetmesse laekus 5 taotlust 79 000 eurole. Kalasadamate uuendamise meetmesse laekus 6 taotlust 311 000 eurole ning viiendasse, sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi meetmesse laekus 4 taotlust 113 000 eurole. Enim taotlusi tuli ootuspäraselt mitmekesistamise meetmesse - kokku 19 kogusummas 337 000 eurot. 

11-liikmeline hindamiskomisjon koguneb projekte hindama aprilli lõpul või mai algul. 

10.03.2017

Alates 31. märtsist saavad kaluri kalapüügiluba omavad rannapüügilaevade omanikud taotleda PRIAst Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 toetust rannapüügilaeva energiatõhususe parendamiseks.

Eesmärgiks on vähendada kalalaevade tekitatavat mõju kliimamuutusele - selleks toetatakse investeeringuid kalalaevade varustusse ja seadmetesse, mis vähendaksid saasteainete või kasvuhoonegaaside heiteid ja suurendaksid kalalaevade energiatõhusust. Toetuste eelarve 2017. aastaks on  200 000 eurot. Toetusega hüvitatakse kuni 30% taotleja abikõlblikest kulutustest.

Kes ja kuidas saab toetust

Ühe taotlusega võib taotleda toetust ühe rannapüügilaeva mootori asendamiseks või ajakohastamiseks. Taotluse võib esitada taotleja omandis olevate kõikide rannapüügilaevade  mootori asendamiseks või ajakohastamiseks. See tähendab, et taotluste arvu ei piirata.

Toetust antakse programmiperioodil 2014-2020 ühe rannapüügilaeva kohta ühel korral ning tingimusel, et rannapüügilaeva ajakohastamise tulemusena ei suurene laeva mootori võimsus.

09.03.2017

29. aprillil toimub esimest korda üle-eestiline avatud kalasadamate päev. 11 sadamat kutsuvad endale külla, et tutvustada kalandust ja kalasadamate igapäevaelu.

Külastajad saavad avatud kalasadamate päeval tutvuda sadamatega nii väljast- kui ka seestpoolt. Kalasadamates saab maitsta kohalikku kalatoitu ning kaasa osta värsket kala ja kalatooteid.

Igal sadamal on oma programm. Sadamates on kohal kalateadlased, kalakokad, vabatahtlik merepääste, Politsei- ja Piirivalveamet; kohapeal saab osaleda käsitöötubades ja käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutavad paadisõidud ja pillimehed ning lastele toimuvad kalaõpitoad, õngekoolitused ja purjekool.

 

08.02.2017
Hiiukala ilmutas eile esimest korda uudiskirja, millest loodetavasti kujuneb traditsioon. Uudiskirja saab lugeda siit
07.02.2017

Alates 1. märtsist saab taotleda vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva kandmist kalalaevade riikliku registri segmenti 4S2

Maaeluminister allkirjastas 31. jaanuaril määruse „Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord “.

Määrus jõustub 1. märtsil, et andavõimalikele huvilistele dokumentide ettevalmistamiseks piisavalt aega. Taotlusi kalalaeva kandmiseks kalalaevade riikliku registri segmenti 4S2 (Läänemeri, alla 12 meetri) vaba püügivõimsuse arvelt võetakse vastu alates 1. märtsist.

Määrusekohaselt rahuldatakse Maaeluministeeriumini varem jõudnud nõuetekohane taotlus. Erinevalt varasematest taotlusvoorudest on seekordne taotlusvoor tähtajatu, ehk siis taotlusi menetletakse jooksvalt ja positiivse vastuse saavad taotlused, mis vastavad nõuetele. Taotlusi saab rahuldada seni kuni segmendis 4S2 on piisavalt vaba püügivõimsust mootorivõimsuse osas.

02.01.2017

2017. aasta I taotlusvooru võetakse projektitaotlusi vastu 14.  kuni 27. märtsini. Avatud on kõik Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunad. Taotlusvooru infopäev toimub reedel 3. märtsil kell 16.00 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas.

Rakenduskava-järgne tegevussuundade maht jaotub alljärgnevalt:

 

2017 maht EUR

2016 jäägid EUR kokku EUR
Kalatoodete väärindamine või turustamine 98 716,46  599,64 99 316,10
Majandustegevuse mitmekesistamine 211 535,28  38 367,64  249 902,92
Kalasadamate uuendamine 211 535,28 20 819,13 232 354,41
Koelmualade loomine või taastamine 56 409,41 1 409,00 57 818,41
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 126 921,15 73 989,20 200 910,35
  705 117,58   135 184,61 840 302,19

2017. aasta I taotlusvooru jääkide korral võib Hiiukala juhatus jooksvalt otsustada ka II taotlusvooru korraldamise oktoobris.