Avaleht

<< <  Lehekülg 2/60  > >>

01.01.2017

1. jaanuarist 2017 muutus rannapüügipäevikute täitmise kord. 

Täpsustati püügipäeviku täitmist kalade püügijärgsel hoidmisel sumbas. Kalade asetamisel sumpa märgitakse lossimiskoha nime asemele "sump" koos sumba asukoha koordinaatidega, näidates ära sumpa asetatud kalakogused liikide kaupa. 

Samuti muudeti püügivahentide numeratsioone ning nakkevõrkudega püügil tuleb püügipäeviku täitmisel märkida püügivahendid alljärgnevalt:

 20 – nakkevõrk silmasuurusega kuni 69 mm;
 21 – nakkevõrk silmasuurusega 70–89 mm;
 22 – nakkevõrk silmasuurusega 90–149 mm;
 23 – nakkevõrk silmasuurusega üle 150 mm.

31.12.2016

Kuna aastalõpp kipub enamasti kiireks minema, siis seekord otsustasime koguneda hoopis uue aasta alguses. Seega olete oodatud 6. jaanuaril kell 18.30 Wabriku pubisse (Vabaduse 15 Kärdlas). Võtame aasta kokku ja vahetame muud olulist infot.

Seminarile võib tulla ka kaaslasega, aga palun mõlemad registreerudes eraldi üles anda. Registreerumine toimub veebivormil kuni 2. jaanuari südaööni veebivormil:  https://goo.gl/forms/VMO7tUuLMjfkGSkW2 .

Juba registreerunuid näeb siit:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fy43kN4IcgT95eJYKO3sUR50gckz-b1odbuO0sqtmkI/edit?usp=sharing


Et teaksime kuidas bussi käima panna, palun märkige registreerumisvormil koht kus soovite peale tulla. Täpsem graafik selgub, siis kui kõik on registreerunud ja bussi väljumisaeg koos bussijuhi numbriga saadetakse teile SMSiga.

Osalemise tasu on 20 eurot inimese kohta, mille eest saab kõhutäie süüa ning kohvi ja magusat. Osavõtutasu saab tasuda sularahas kohapeal.

21.10.2016
MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub 23. novembril 2016 kell 18.00 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas

Päevakorras:
 • Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
 • Üle 60 000-eurose toetussummaga projektide rahastamise kinnitamine (3 taotlust, mida tutvustatakse üldkoosolekul kuna on tegemist asutusesisese teabega)
 • Juhatuse liikmete tasude määramine 2017. aastaks.
 • Jooksvad küsimused
Kõigi liikmete osalemine on oluline.  Vajadusel on võimalik volitada. Volikirja näidis (.rtf)
07.09.2016

Markus Vetemaa infopäeva ettekanne .pdf

Kalanduse teabekeskus koostöös Hiiukalaga korraldab reedel 23. septembril kell 12.30 Tuuru majas kudealade ja kalavarude infopäeva. Teemat tutvustab TÜ Mereinstituudi ihtüoloogia ja kalanduse vanemteadur Markus Vetemaa. Pärast kalandustoetuste taotlemist tutvustav infoblokk.

06.09.2016

Hiiukala aitab korraldada Hiiumaa toidu ja kunsti nädalat 15.-18. septembril 2016. Vaata programmi hiiumaamaitsed.ee/toidu-ja-kunsti-nadal

10.08.2016

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotluste vastuvõtt toimub 27. septembrist kuni 10. oktoobrini 2016 järgmistes tegevussuundades:

 • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 
 • majandustegevuse mitmekesistamine 
 • kalasadamate uuendamine 
 • koelmualade loomine või taastamine
 • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Infpäev taotlejatele toimub 23. septembril kell 15.30 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas

Lisainfo taotlemise kohta on kättesaadav kodulehel: http://www.hiiukala.org/index.php?page=projektitaotlused . Taotluse sisseandmiseks ja konsultatsiooniks eelnevalt registreeruda info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855. Taotluste vastuvõtt toimub MTÜ Hiiukala büroos Vabrikuväljak 1 Kärdlas, tööpäeviti kell 10-17, kirja või  e-posti teel.

23.06.2016

MTÜ Hiiukala korraldab kolmapäeval 27. juulil Kärdlas Tuuru majas kell 13.00 infopäeva EMKF meetmest 3.2. "Kalanduspiirkonna kohaliku arengus strateegia rakendamine" projektitoetuse taotlejatele. Infopäeval käsitletakse järgmiseid teemasid:

 • 2016. aasta taotlusvooruga seonduvad tähtajad
 • nõuded taotlejale
 • abikõlbulikud kulud
 • hankekohuslus
 • käibemaksu abikõlbmatus
 • riigiabi piirmäär
 • taotlusvormid ja lisadokumendid

INFOPÄEVA ETTEKANNE (.pdf avaneb uues aknas)

Osalemine kõigile osalejatele tasuta. Lisainfo Tuuli Tammla 56941855