Tulemas

prognoositav aastakava, milles võib tulla ette muutusi

17.-30.03       2020. aasta I taotlusvoor

25. aprill Avatud kalasadamate päev Haldi, Tärkma ja Roograhu sadamates

mai 2. või 3. nädal hindamiskomisjoni istung

mai 4. nädal   üldkoosolek

augusti 1. nädal PRIA otsused 2020 aasta I taotlusvooru projektitaotluste kohta