2020. aastal plaanitav

prognoositav aastakava, milles võib tulla ette muudatusi

17.-30.03       2020. aasta I taotlusvoor

L 25. aprill      Avatud kalasadamate päev Haldi, Tärkma ja Roograhu sadamates

mai 2. või 3. nädal hindamiskomisjoni istung

5.-7. mai Farneti seminar paremate straeegiate koostamisest Läänemere regioonile Palangas

mai 3. või 4. nädal Hiiukala üldkoosolek 

N 28. mai Tuulekala päev toitlustusasutustes üle Hiiumaa

L 30. mai Tuulekala festival Orjaku sadamas 

augusti 1. nädal PRIA otsused 2020 aasta I taotlusvooru projektitaotluste kohta

L 8. august Lestafestival Kõrgessaare sadamas

01.-14.10   2020. aasta II taotlusvoor* - toimumine otsustatakse jooksvalt Hiiukala juhatuse poolt vastavalt allesolevatele jääkidele