Liikmed


  Liige Esindaja Huvirühm

Kalandus-

sektor

Liitunud
1 Hiiumaa Mereagentuur OÜ Heino Kalmus

IV

  asutaja
2 Lodjumetsa OÜ Raivo Kreis III X asutaja
3 Ristitee talu FIE Taavet Tikk II X asutaja
4 Orjaku Külaselts MTÜ Margit Kääramees V   asutaja
5 Tarmo Rajang FIE Tarmo Rajang II X asutaja
6 Käina vallavalitsus Omar Jõpiselg I   asutaja
7 Ago Huuk FIE Ago Huuk II X asutaja
8 Ivo Põldveer FIE Ivo Põldveer II X asutaja
9 Ats Aug Seljakopli talu FIE Ats Aug II X asutaja
10 Peedu Teidla FIE Peedu Teidla II X asutaja
11 Kõrgessaare sadam MTÜ Priit Post I X asutaja
12 Tarmo Ink FIE Tarmo Ink II X asutaja
13 Tarmo Üksik FIE Tarmo Üksik II X asutaja
14 Hiiumaa Vetelpääste MTÜ Igor Prigoda V   asutaja
15 Hiiu Jorn OÜ  Jaanus Pauklin III X asutaja
16 SR Simveod OÜ Simmo Raim  III X asutaja
17 Aadupoisid OÜ Marko Tisler III X asutaja
18 Imre Kivi FIE Imre Kivi II X asutaja
19 Indrek Kääramees FIE Indrek Kääramees II X asutaja
20 Rein Tikka FIE Rein Tikka II X asutaja
21 Toomas Vikerpuur FIE Toomas Vikerpuur II X asutaja
22 Utumäki OÜ Tõnu Romandi III X asutaja
23 Pühalepa vallavalitsus Ants Orav I   asutaja
24 Emmaste vallavalitsus Tiit Paulus I   asutaja
25 Kogri Puit OÜ Vahur Laur III  19.06.08
26 Harry Aron FIE Harry Aron II 19.06.08
27 Harri Paat FIE Harri Paat II 26.06.08
28 Raivo Kimber FIE Raivo Kimber II X 26.06.08
29 Randi Paat FIE Randi Paat II X 03.07.08
30 Aare Grubnik FIE Aare Grubnik II X 03.07.08
31 Endel Kaevats FIE Endel Kaevats II X 03.07.08
32 Kakri KTÜ Andres Voolma III X 03.07.08
33 Jüri Kastein Ranna talu FIE Jüri Kastein II X 10.07.08
34 Andres Kuhi FIE Andres Kuhi II X 10.07.08
35 Abermex OÜ Veiko Roosimäe III X 10.07.08
36 Aare Ernes FIE Aare Ernes II 10.07.08
37 Urmet Paumees FIE Urmet Paumees II X 10.07.08
38 Aivo Härm Kiltsi talu FIE Aivo Härm II X 10.07.08
39 Marko Pruul FIE Marko Pruul II X 10.07.08
40 Leho Aaslaid FIE Leho Aaslaid II X 15.07.08
41 Arne Kuli Kalda talu FIE Arne Kuli II  X 15.07.08
42 Märt Varblane Männiku talu FIE Märt Varblane II 15.08.08
43 Ants Saarnak Mere talu FIE Ants Saarnak II X 18.09.08
44 Paadiühistu Salinõmme MTÜ Väino Kaev X 13.11.08
45 Ats Paomees Soomihkli talu FIE  Ats Paomees II  X 19.12.08
46 Illar Nappir FIE Illar Nappir II X 12.03.09
47 Marek Elmi Kantsipoiss FIE  Marek Elmi II  X 21.05.09
48 Hiiu Kalur AS Tanel Esta III  X 17.08.09
49 Direct Consulting AS Tõnu Kõuhkna IV    16.09.09
50 Sõru Merekeskus MTÜ Tiit Laun I   16.09.09
51 Dago Metsamehed OÜ Tiit Jõgi III  X 14.10.09
52 Hiiurand OÜ Heino Kalmus III  01.04.10
53 Vops OÜ Sirje Jakobson III 02.09.10
54 Marek Kuum FIE Marek Kuum II X 30.09.10
55 Salar & KO OÜ Peeter Gurejev IV    08.02.11
56 Dago Trade OÜ Ruudi Kasser III X 08.02.11
57

Triinu Schneider FIE

Triinu Schneider II X 05.03.11
58

Transrollo OÜ

Vilve Kirs IV    16.06.11
59 Järvelo OÜ Eduard Riisna IV    28.07.11
60 Veikko Martin FIE Veikko Martin II  X 16.09.11
61 Aivar Tammeveski FIE Aivar Tammeveski II  X 16.09.11
62 Urmas Berkmann FIE Urmas Berkmann II  12.12.11
63 Kalana sadamad MTÜ Endel Evert 27.02.12
64 Ewent OÜ Endel Evert IV    27.02.12
65 Pharus OÜ Annely Heilmann IV    27.02.12
66 Kassariotsa OÜ Sander Kopli III  X 09.04.12
67 Tiit Kaerma  Tiit Kaerma V   08.01.13
68 HK Kodeste OÜ Karli Kattel III  08.01.13
69 Tärkma Sadama Selts MTÜ Urmet Paumees 08.01.13
70 Paadiühistu Roograhu MTÜ Jari Lindroos X 07.03.13
71 Magnus Leht FIE Magnus Leht II  X 07.03.13
72 Meelste lahe selts MTÜ Ain Simsalu V X 03.10.13
73 Bluewest OÜ Indrek Sammal III  X 03.10.13
74 Kõlunõmmiku OÜ

Mihkel Tustit

III

X 07.11.13
75 Stonefish OÜ Imre Kivi III  X 07.11.13
76 Meretamme OÜ Aivar Kääramees III X 13.01.14
77 Meelis Mägi Mäe talu FIE Meelis Mägi II    12.03.14
78 Kreisi talu OÜ Jaanus Nurk III  X 12.03.14
79 Hiiu vallavalitsus Reili Rand I   12.03.14
80 Vesihiir M&S OÜ Meelis Potari IV    09.06.14
81 Ants Kirsi FIE Ants Kirsi II  X 17.10.14
82 Maaranna OÜ Raul Randmaa III  17.10.14
83 Agur Nurs FIE Agur Nurs II  X 17.10.14
84 Siim Saarnak FIE Siim Saarnak II  X 25.11.14
85 JV Ehitus & Arendus OÜ Janar Pähn III  X 13.01.15
86 Hiiumaa Kogukonnateenused MTÜ Kristi Linkov   13.01.15
87 Kärdla Sadam SA Sven Kriggulson   13.01.15
88 Ristnaotsa OÜ Siim Rätsep III  X 13.01.15
89 Saarnak OÜ Allar Saarnak III  X 09.04.15
90 Kentuki Lõvi OÜ Jüri Ausmaa III 08.10.15
91 Mereküla kalurite klubi MTÜ Indrek Kääramees X 12.11.15
92 Värssu Sadam MTÜ Kiur Aarma V X 15.04.16
93 Puusoe OÜ Margus Sauer III X 21.06.16
94 Kalurikodu OÜ Kaupo Sild III X 01.06.17
95 Salinõmme Külaarengu Selts MTÜ Ingrid Saarnak V   01.06.17

kalandussektor: kalapüügiloa omanikud (juriidilised isikud, FIEd), kalapüügiloale kantud füüsilised isikud, kala töötlejad, vesiviljelejad, kalandussektori mittetulundusühing ja - sihtasutus.

huvirühmad:

I - kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmesusega eraõiguslikud juriidilised isikud

II - kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad

III - kalandussektori juriidilisest isikust ettevõtjad, välja arvatud I huvirühma kuuluvad  eraõiguslikud juriidilised isikud

IV - ettevõtjad, kes tegelevad majandustegevusega muul tegevusalal kui kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmine või töötlemine; välja arvatud I huvirühma kuuluvad eraõiguslikud juriidilised isikud

- füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu I, II, III ja IV huvirühma