Liikmed


  Liige Esindaja Huvirühm

Kalandus-

sektor

Liitunud
1 Hiiumaa Mereagentuur OÜ Heino Kalmus

IV

  asutaja
2 Lodjumetsa OÜ Raivo Kreis IV   asutaja
3 Ristitee talu FIE Taavet Tikk II X asutaja
4 Orjaku Külaselts MTÜ Margit Kääramees IV   asutaja
5 Tarmo Rajang FIE Tarmo Rajang II X asutaja
6 Ivo Põldveer FIE  Ivo Põldveer II X asutaja
7 Ats Aug Seljakopli talu FIE Ats Aug II X asutaja
8 Peedu Teidla FIE Peedu Teidla II X asutaja
9 Kõrgessaare sadam MTÜ Priit Post I   asutaja
10 Tarmo Ink FIE Tarmo Ink II X asutaja
11 Tarmo Üksik FIE Tarmo Üksik II X asutaja
12 Hiiumaa Vetelpääste MTÜ Igor Prigoda V   asutaja
13 Hiiu Jorn OÜ Jaanus Pauklin III X asutaja
14 SR Simveod OÜ Simmo Raim  III X asutaja
15 Aadupoisid OÜ Marko Tisler III X asutaja
16 Imre Kivi FIE Imre Kivi II X asutaja
17 Rein Tikka FIE Rein Tikka IV   asutaja
18 Toomas Vikerpuur FIE Toomas Vikerpuur II X asutaja
19 Kogri Puit OÜ Vahur Laur III  X 19.06.08
20 Harry Aron FIE Harry Aron II X 19.06.08
21 Harri Paat FIE Harri Paat II X 26.06.08
22 Raivo Kimber FIE Raivo Kimber II X 26.06.08
23 Randi Paat FIE Randi Paat II X 03.07.08
24 Aare Grubnik FIE Aare Grubnik II X 03.07.08
25 Endel Kaevats FIE Endel Kaevats II X 03.07.08
26 Kakri KTÜ Andres Voolma III X 03.07.08
27 Abermex OÜ Veiko Roosimäe III X 10.07.08
28 Aare Ernes FIE Aare Ernes IV   10.07.08
29 Urmet Paumees FIE Urmet Paumees II X 10.07.08
30 Aivo Härm Kiltsi talu FIE Aivo Härm II X 10.07.08
31 Marko Pruul FIE Marko Pruul II X 10.07.08
32 Leho Aaslaid FIE Leho Aaslaid II X 15.07.08
33 Arne Kuli Kalda talu FIE Arne Kuli II  X 15.07.08
34 Märt Varblane Männiku talu FIE Märt Varblane II X 15.08.08
35 Ants Saarnak Mere talu FIE Ants Saarnak II X 18.09.08
36 Paadiühistu Salinõmme MTÜ Väino Kaev IV    13.11.08
37 Ats Paomees Soomihkli talu FIE  Ats Paomees II  X 19.12.08
38 Marek Elmi Kantsipoiss FIE  Marek Elmi II  X 21.05.09
39 Hiiu Kalur AS Tanel Esta III  X 17.08.09
40 Direct Consulting AS Toomas Kõuhkna IV    16.09.09
41 Dago Metsamehed OÜ Tiit Jõgi III  X 14.10.09
42 Hiiurand OÜ Koit Kalmus III  X 01.04.10
43 Vops OÜ Sirje Jakobson III X 02.09.10
44 Marek Kuum FIE Marek Kuum II X 30.09.10
45 Salar & KO OÜ Peeter Gurejev IV    08.02.11
46 Dagö Trade OÜ Ruudi Kasser III X 08.02.11
47

Triinu Schneider FIE

Triinu Schneider IV   05.03.11
48 Järvelo OÜ Eduard Riisna IV    28.07.11
49 Veikko Martin FIE Veikko Martin II  X 16.09.11
50 Aivar Tammeveski FIE Aivar Tammeveski II  X 16.09.11
51 Urmas Berkmann FIE Urmas Berkmann II  X 12.12.11
52 Kalana sadamad MTÜ Endel Evert   27.02.12
53 Ewent OÜ Endel Evert IV    27.02.12
54 Kassariotsa OÜ Sander Kopli III  X 09.04.12
55 Tiit Kaerma  Tiit Kaerma II X 08.01.13
56 HK Kodeste OÜ Karli Kattel III  X 08.01.13
57 Tärkma Sadama Selts MTÜ Urmet Paumees   08.01.13
58 Paadiühistu Roograhu MTÜ Jari Lindroos   07.03.13
59 Magnus Leht FIE Magnus Leht II  X 07.03.13
60 Meelste lahe selts MTÜ Ain Simsalu V   03.10.13
61 Kõlunõmmiku OÜ

Mihkel Tustit

III

X 07.11.13
62 Stonefish OÜ Imre Kivi III  X 07.11.13
63 Meretamme OÜ Aivar Kääramees III X 13.01.14
64 Meelis Mägi Mäe talu FIE Meelis Mägi IV   12.03.14
65 Kreisi talu OÜ Jaanus Nurk III  X 12.03.14
66 Vesihiir M&S OÜ Meelis Potari IV    09.06.14
67 Ants Kirsi FIE Ants Kirsi II  X 17.10.14
68 Maaranna OÜ Raul Randmaa III  X 17.10.14
69 Siim Saarnak FIE Siim Saarnak II  X 25.11.14
70 JV Ehitus & Arendus OÜ Janar Pähn III  X 13.01.15
71 Hiiumaa Kogukonnateenused MTÜ Kristi Linkov IV    13.01.15
72 Hiiumaa Sadamad SA Liina Härm   13.01.15
73 Ristnaotsa OÜ Siim Rätsep IV    13.01.15
74 Saarnak OÜ Allar Saarnak III  X 09.04.15
75 Kentuki Lõvi OÜ Jüri Ausmaa III X 08.10.15
76 Mereküla kalurite klubi MTÜ Indrek Kääramees   12.11.15
77 Värssu Sadam MTÜ Kiur Aarma V   15.04.16
78 Puusoe OÜ Margus Sauer III X 21.06.16
79 Kalurikodu OÜ Kaupo Sild III X 01.06.17
80 Salinõmme Külaarengu Selts MTÜ Ingrid Saarnak V   01.06.17
81 Hiiumaa vald Liili Eller I   01.01.18
82 Hanno Kask Hanno Kask V   15.06.18
83 Nurstex OÜ Agur Nurs III X 18.10.18
84 Hot Fields OÜ Sander Kuusk III X 18.10.18
85 Andrus Maide Andrus Maide V   18.10.18
86 Martin Jõpiselg FIE Martin Jõpiselg II X 08.02.19
87  Koslapesa OÜ  Virko Martin III X 01.05.19
88 Marek Tamm  Marek Tamm V   01.05.19
89 Regulatory OÜ Henri Arras IV   06.10.20
90 Hiiumere Farm OÜ Kristi Linkov III   06.10.20
91 Ilustria OÜ Priit Paat IV   30.10.20
92 Esox OÜ Taido Elmi III X 13.01.21
93 Mörd ja Vörk OÜ Marek Võsa III X 13.01.21
94 Hillar Lõppe FIE Hillar Lõppe II X 08.09.21
95 Veikehitus OÜ Anti Veike IV   28.10.21
96 Hannes Aasma  Hannes Aasma  II X 07.12.21
97 Krista Käit Krista Käit V   12.01.22
98 Kootsaare OÜ Jürgen Pik III X 12.01.22

kalandussektor: kalapüügiloa omanikud juriidilised isikud või FIE-d, kes teenivad tulu kalapüügist.

huvirühmad:

I - avalik sektor - kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmesusega eraõiguslikud juriidilised isikud

IIkalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad, püügiloa omanikud

III kalandussektori ettevõtjad, juriidilisest isikust püügiloa omanikud, välja arvatud I huvirühma kuuluvad eraõiguslikud juriidilised isikud

IV - kalandussektori-välised ettevõtjad, kes tegelevad majandustegevusega muul tegevusalal kui kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmine või töötlemine; võivad olla ka mittetulundusühingud, kui tegelevad majandustegevusega; välja arvatud I huvirühma kuuluvad eraõiguslikud juriidilised isikud

vabaühendused ja eraisikud, füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu I, II, III ja IV huvirühma ning ei tegele majandustegevusega