Projektid 2016-2019

2016 taotlusvoor

Projekti nimi Taotleja

Projekti maksumus

(EUR)

Toetus (EUR)
Kala väärindamine
 Kalapood ja väiketöötlemine Kärdlas Stonefish OÜ  124 675,60 74805,36
Mitmekesistamine    
Turismiteenuse ja meelelahutuse pakkumine hobuvankriga Ats Aug Seljakopli talu FIE 4 691,00 3283,70
Lumesaha soetamine HK Kodeste OÜ  5 769,00  4038,30  
Pauka puhkemaja päikesepaneelide paigaldamine Hiiu Jorn OÜ 17 236,80  12065,76
Tootmisseadmete ost Kassariotsa OÜ  26 498,00  18548,00
Jahutusseadmete ost Mainegrupp OÜ  25 685,00  12842,50
Sillaääre ettevõtluse laiendamine Sillaääre OÜ  5 523,33 3866,33
Kalapüügivahendite valmistamine ja turustamine Stonefish OÜ 97 959,40 68571,58
Kalasadamate uuendamine
Haldi kalasadama rekonstrueerimine Haldi Sadam MTÜ 144 000,00 115200,00
Salinõmme paadisadama II etapp Paadiühistu Salinõmme MTÜ 31 954,84 25563,87 
Koelmualade taastamine 
Kärdla linnas Nuutri jõe paisudele kalapääslate püstitamine Hiiu vallavalitsus  41 680,00  41680,00 
Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand   
Hiiu Kala ja Õlle Festivali korraldamine  Kassari Mõisakeskus MTÜ  9 420,00 4710,00 
Merepääste võimekuse tõstmine Käina vallaga piirneval merealal Käina vallavalitsus 14 260,44 12830,00

Mudaste lautrikoha ja selle ümbruse edendamine

ning rolli tugevdamine kohalikus arengus

Meelste lahe selts MTÜ 6 023,12 5420,80