Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025

STRATEEGIA RAKENDUSKAVAD

Strateegia 2019 aasta rakenduskavaheaks kiidetud PRIA poolt

Strateegia 2018. aasta rakenduskava - heaks kiidetud PRIA poolt

Strateegia 2017. aasta rakenduskava - muudetud heaks kiidetud PRIA poolt

Strateegia 2017. aasta rakenduskava heaks kiidetud PRIA poolt

Strateegia 2015.-2016. aasta rakenduskava heaks kiidetud PRIA poolt

 

STRATEEGIA

Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 (.pdf fail 2,14 MB avaneb uues aknas).

Kinnitatud MTÜ Hiiukala üldkoosoleku otsusega  20. jaanuaril 2016. Muudetud 22. novembril 2018. Heaks kiidetud Maaeluministeeriumi poolt

 

Strateegia veebiversioon peatükkide kaupa:

1. Sissejuhatus. Strateegia lühikokkuvõte

2. Hetkeolukorra analüüs. Kalanduspiirkonna üldine iseloomustus. Kalandussektori hetkeolukord. Piirkonna SWOT analüüs. 

3. Nägemus, ülesanne, väärtused. 

4. Eesmärgid ja strateegia valik. Eesmärgid tegevussuundade kaupa.

5. Strateegia lõimitud ja uuendusliku olemuse kirjeldus

6. Seosed muude arengukavade ja strateegiatega

7. Tegevuskava

8. Kohaliku algatusrühma töökorraldus

8.1. Kohaliku algatusrühma organid ja rollid

8.2. Projektitaotlusvoorude korraldamine

8.3. Hindamiskord- ja kriteeriumid

8.4. Kommunikatsiooniplaan

8.5. Toetust saanud projektide seire ja hindamistegevus

9. Rahastamiskava

10. Strateegia koostamise protsess

 

***

Eelmine finantsperiood 2008-2015:

Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2015 (PDF formaadis)